08 juli 2021

Leefbaarheid Einighausen mag niet ten koste gaan van uitbreiding basisschool

Over de uitbreiding van basisschool De Leeuwerik in Einighausen bereikten de betrokken partijen (school, gemeenschapshuis en gemeente) aanvankelijk consensus. Toch werd eind vorig jaar echter duidelijk dat het overeengekomen plan door het college te duur werd bevonden en dus werd afgewezen. De afgewezen variant was 85.000 euro duurder dan de variant die later door de gemeente werd uitgewerkt en vanavond in een ronde is behandeld. Tijdens deze ronde voerde Jos Schlössels namens het CDA het woord.

De CDA-fractie is de afgelopen maand met een aantal fractieleden naar de situatie ter plekke gaan kijken en heeft geconstateerd dat het relatief kleine financiële knelpunt opgelost moet kunnen worden. Daarom is de fractie voornemens om tijdens de raadsvergadering van volgende week samen met de Stadspartij een amendement in te dienen om alsnog voor de eerdere variant van 85.000 euro meer te gaan. Met deze variant zijn zowel basisschool De Leeuwerik als de verenigingen van Einighausen de komende jaren gebaat. 

Het ontmoeten en de gemeenschapszin in Einighausen staan de laatste jaren onder druk door onder andere het binnen een half jaar tijd sluiten van drie ontmoetingsplekken in het centrum. De CDA-fractie vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat de leefbaarheid van het dorp onder druk komt te staan. Tijdens de behandeling van de Toekomstvisie 2030 en de kadernota heeft de fractie ook al vaker gehamerd op het feit dat de toekomst van de kleine kernen niet vergeten mag worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.