18 november 2020

Meer ruimte voor ondernemers en horeca-exploitanten

CDA-raadslid Marcel Mastenbroek en D66-fractievoorzitter Bert Kamphuis roepen het college in een motie op om op korte termijn te onderzoeken of het verruimen in regelgeving en/of vrijstelling ondernemers in Sittard-Geleen kan helpen hun omzet te vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan het tijdelijk toestaan van kraampjes en/of winterterrassen, of een tijdelijke vrijstelling van precariobelasting. Het onderzoek moet plaatsvinden in samenwerking met ondernemers of vertegenwoordigers van lokale ondernemers en horeca-exploitanten.

Bovendien verzoeken Mastenbroek en Kamphuis het college om andere mogelijkheden te onderzoeken en/of aan te bieden om lokale ondernemers maximaal te faciliteren en naar oplossingen te zoeken. Hierbij moet ook naar best practices worden gekeken. Zowel lokale winkeliers als horeca-exploitanten zijn gebaat bij meer ruimte, zodat inwoners op een veilige manier terecht kunnen, zo stellen de twee raadsleden. Het verzoek van de raadsleden heeft betrekking op de periode waarin de coronamaatregelen voor winkels en horeca van kracht zijn.

De motie werd mede ingediend door de Fractie Fredrix, DNA, de PvdA, de Stadspartij, GroenLinks, gob en de VVD. Hiermee kon de motie, al voordat er stemming over had plaatsgevonden, rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. De raad stemt deze week schriftelijk over de moties uit de raadsvergaderingen van 11 en 12 november, vanwege het tijdsgebrek op de twee betreffende dagen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.