27 februari 2023

Ontwikkelingen met behoud zwemfunctie op de ESCS-locatie, maar NIET op de Schwienswei!

Op 9 februari jl. werd de raad in positie gebracht om richtinggevende uitspraken te doen en vanuit haar rol kaders en ambities mee te geven aan het college voor de verdere uitwerking van diverse initiatieven inzake de invulling van de voormalige sport- en zwemlocatie aan de Sportcentrumlaan in Sittard. Het welbekende ESCS-terrein. Dit gebeurde door een zogenoemde opiniërende ronde waarbij fractievoorzitter Patrick Brouwers het woord voerde namens de CDA-fractie.

Voor de CDA-fractie is het helder. Het gaat hier om een herbestemming van de ESCS-locatie. Er vindt dus geen enkele ontwikkeling plaats op het grondgebied van de Schwienswei. We zijn tegen aantasting van de natuur en blijven dus af van de Schwienswei. We geven graag invulling aan de versterking van groene kwaliteiten in de stad-landzones, dus ook op het gebied van de ESCS-locatie. Alleen natuurontwikkeling is geen optie. Een combinatie van duurzaamheid, circulariteit en economische ontwikkeling met een duidelijk behoud van natuurgebied de Schwienswei is voor ons de beste optie. De ontwikkelingen die komen moeten wel passen binnen de omgevingswaarden van natuur, water en landschap en moeten een bijdrage leveren aan de gebiedsambities op dat vlak.

Patrick sprak uit dat het behoud van het binnenbad De Hateboer of een openbaar zwembad op de locatie van De Hateboer voor doelgroep- en educatief zwemmen essentieel is. Historie, groen en water kunnen worden gecombineerd in dit gebied om zo de stad-landzones te versterken. Het belang van toerisme en recreatie en de daarmee samenhangende economische kansen mogen daarbij niet worden onderschat. Belangrijk is dat er een economische kostendrager gevonden wordt.

Ook de natuurwaarden aangrenzend aan de Schwienswei willen we beschermen, behouden en versterken. Patrick riep het college dan ook op om in ieder geval een brede groene band te leggen tussen de Schwienswei en de ESCS-locatie. En bijvoorbeeld met de groep WijSchwienswei in overleg te gaan hoe breed deze groene band zou moeten worden. Creëer dus die groene bufferzone! Zo houden we een goede groene overgang van en naar de Schwienswei.

Samenvattend:
Denkrichting 2 waarbij een economisch functie wordt gecombineerd met natuurontwikkeling spreekt de CDA-fractie aan waarbij er gekeken kan worden of elementen uit denkrichtingen 1 en 3 hieruit meegenomen kunnen worden om zo de natuurontwikkeling in dit gebied nog duidelijker vorm te geven. Elementen uit denkrichting 3 zoals de Tiny Houses, een natuureducatiecentrum met een Romeins amfitheater, zonnepanelen en een circulaire uitkijktoren zijn mooie initiatieven die wat de CDA-fractie betreft kunnen worden meegenomen bij het uitwerken van de economische functie.

Het college streeft ernaar om voor het zomerreces met een definitief raadsvoorstel te komen inzake de ontwikkelingen op het ESCS-terrein. De CDA-fractie zal dit dossier de komende tijd met een kritische blik blijven volgen. Na deze ronde bleek duidelijk dat een meerderheid van de partijen in Sittard-Geleen blijft voor een economische ontwikkeling op de ESCS-locatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.