CDA-afdeling Sittard-Geleen organiseert politiek café inzake Jeugdzorg.

 

Op woensdag 11 september aanstaande organiseert CDA Sittard-Geleen een politiek café met als thema Jeugdzorg.
In de inspirerende omgeving van Plinthos - aan de rand van onze gemeente - wil de CDA-fractie graag met eenieder die zich verbonden voelt met dit thema in gesprek gaan. 
Enkele sprekers zullen aanwezig zijn om vanuit hun diverse rollen binnen de jeugdzorg de problematieken te belichten. 
Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn voor het uitwisselen van ervaringen en discussie.

Deelname is open voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp.

Aanmelding wordt op prijs gesteld middels een e-mail naar : burgerlid.salden@sittard-geleen.nl

 

Sprekers oa. : Luuk Venner, projectleider Plinthos ; Roel Salden, Verpleegkundig Specialist

Locatie : Plinthos, Daniken 1 , Schinnen
Tijdstip : 19.30 – 21.00 uur, met een inloop vanaf 19.00 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.