Hoewel de CDA-fractie nog steeds voorstander is van het gratis parkeren in de parkeergarage, is de fractie toch blij dat er nu een conceptvoorstel voorligt waarbij bezoekers van de binnenstad van Geleen vanaf 1 september 2 uur gratis hun auto kunnen parkeren op doordeweekse dagen op een van de drie pleinen. In de raad van 4 juli was ook deze variant niet bespreekbaar, maar door vasthoudendheid en inventiviteit is het de ondernemers en commercieel vastgoedeigenaren toch gelukt, al is het ook voor hun een second best plan. Chapeau!

Er ligt na drie weken nog steeds geen concreet uitgewerkt voorstel voor. Uitsluitend de contouren staan op papier. Er is ook nog steeds geen bestuurlijk akkoord met de provincie. Daarnaast zijn er nog een aantal uitwerkingsvraagstukken, zoals financiële dekking, hoe gaan wij misbruik handhaven etc. Bovendien moet de raad nog met terugwerkende kracht het verlagen van de parkeertarieven goedkeuren.

Om dat laatste meer kracht bij te zetten en duidelijkheid te creëren heeft de CDA-fractie, gesteund door de andere oppositiefracties, een motie ingediend om nu al een positief signaal af te geven voor het met terugwerkende kracht verlagen van de parkeertarieven. Helaas heeft de voltallige coalitie inclusief de fractie Fredrix-Pilon niet ingestemd met de motie. Een gemiste kans om een positief signaal af te geven aan de ondernemers, vastgoedeigenaren, centrummanagement en vooral de bezoekers van het centrum van Geleen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.