31 januari 2024

Verkeersveiligheid Allee Limbricht

 

Onlangs is een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan rondom kasteel Limbricht aan de Allee te Limbricht ingediend. Op de informatie-avond die volgde bleek dat er ook veel zorgen zijn over de verkeersveiligheid in dit deel van Limbricht. 

Het is al jaren bekend dat de verkeerssituatie op de gehele Allee (de smalle ontsluitingsweg tussen Limbricht en Nieuwstadt) onvoldoende bescherming biedt aan de zeer kwetsbare groep verkeersdeelnemers, de fietsers en voetgangers. Dit heeft al gezorgd voor gevaarlijke situaties.

De wijziging van het bestemmingsplan kan tevens een moment zijn om deze gevaarlijke situatie te verbeteren door bijvoorbeeld aanpassingen van de weg en de realisatie van een apart aangelegd fietspad én voetpad langs het gehele wegtracé van de Allee van Limbricht tot “Op de Vos”. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het historisch en landelijk karakter van het gebied en de bestaande groenstructuur c.q. bomenrij.

De zorgen van de inwoners van Limbricht waren aanleiding voor ons raadslid Bas Hoedemakers om vragen te stellen aan het college.

Bron foto: oozo.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.