11 mei 2021

Vragen over mijnverleden Geleen en loongebouw Staatsmijn Maurits

Gisteren stelden onze raadsleden Marcel Mastenbroek, Peter Henssen en fractievoorzitter Patrick Brouwers schriftelijke vragen over het mijnverleden van Geleen en specifiek het loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits. 

Allereerst vroegen onze raadsleden het college naar de stand van zaken met betrekking tot het meer zichtbaar laten worden van het mijnverleden in Geleen. Ten tweede vroegen zij of het college, net als de CDA-fractie, de mening is toegedaan dat het loongebouw van de voormalige Staatsmijn Maurits behouden dient te worden om zo een belangrijk aspect van de geschiedenis van Geleen te behouden. Als laatste werd het college verzocht te kijken naar het op orde brengen van de openbare ruimte rondom het loongebouw.

De vragen zijn hier terug te lezen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.