27 januari 2022

Windpark Holtum-Noord: zorgvuldigheid boven snelheid

Tijdens het interpellatiedebat over het Windpark Holtum-Noord dat vanavond in de gemeenteraad plaatsvond heeft Jos Schlössels namens onze fractie aangegeven zorgvuldigheid boven snelheid te verkiezen. Wij willen de voortgang van het proces niet vertragen, want ook wij zijn voorstander van windmolens, maar wel in het huidig perspectief.

Onze fractie is geen tegenstander van windmolens, zeker als wij kijken naar de gezondheid en leefbaarheid van onze volgende generaties. Echter nemen wij als fractie eveneens diezelfde verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid en leefbaarheid van de huidige generaties. In dit geval zijn dat de inwoners van Holtum en het aangrenzende Buchten en Illikhoven.

Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2021 heeft onze fractie een motie aangenomen om de voorbereidingen omtrent de realisatie van de drie windmolens op ‘hold’ te zetten en vervolgens te onderwerpen aan een landelijk onderzoek en normeringskader. 

Dit besluit is onder andere gebaseerd op de uitspraak door de Raad van State van 30 juni 2021 inzake de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden. Verder is in het recente regeerakkoord opgenomen dat er heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op het land komen om het draagvlak bij omwonenden te versterken.

Indien uit de landelijke onderzoeken blijkt dat het wonen in Holtum, Buchten en Illikhoven door de komst van de windmolens negatieve effecten met zich meebrengt voor de gezondheid en leefbaarheid in welke vorm dan ook, dan komen er geen windmolens in Holtum-Noord. Dat is op zich heel jammer, maar wel een kwestie van keuzes maken in het belang van de leefbaarheid van de inwoners. 

Windmolens zijn zonder meer welkom in Holtum-Noord, onder die voorwaarde dat het landelijk en onafhankelijke onderzoek uitwijst dat er geen bezwaren zijn voor de gezondheid van de inwoners uit Holtum, Buchten en Illikhoven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.