15 december 2023

De CDA-fractie stemt in met het geactualiseerd subregionaal detailhandelsbeleid

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 december voerde raadslid Gabriëlle Essing-Demandt het woord namens de fractie over het raadsvoorstel Subregionaal detailhandelsbeleid 2023-2030.

Dit voorstel had betrekking op het geactualiseerd detailhandelsbeleid voor de gemeente Sittard-Geleen, Stein en Beek. Waarom is dat beleid geactualiseerd? De tijden veranderen. Het koopgedrag van de consument is structureel veranderd door de komst van internet. De omzet van webwinkels is sinds 2010 verdrievoudigd. Daarnaast is er sprake van een lager gemiddeld inkomen dan de rest van Nederland, een sterke vergrijzing en krimp.

De raad heeft onlangs de begroting 2024 goedgekeurd, in deze begroting staat een bedrag opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van 5,8 mln voor 2024-2026. Met deze middelen kan o.a. de leegstand worden tegengegaan en daarmee de verloedering. Ook kunnen starters worden gefaciliteerd. Nu het beleid door de raad is vastgesteld, kan aan de slag worden gegaan met dat uitvoeringsprogramma. Diverse partijen worden betrokken bij de totstandkoming van dit programma. 

Onze gemeente is ook op andere vlakken actief met het ondersteunen van onze ondernemers. Er is een partnerovereenkomst getekend met MKB-Limburg. In die overeenkomst staan o.a. afspraken waar ondernemers van kunnen profiteren, bijv. netwerkevents en kennissessies. Daarnaast is onze gemeente betrokken met de Nationale Actieagenda MKB-dienstverlening.

Onze fractie is zich bewust van de grote noodzaak om het beleid te actualiseren en hebben daarom ingestemd met het raadsvoorstel. We hebben, gezien de uitgebreide toetsing aan wet- en regelgeving en de betrokkenheid van diverse partijen, bij de totstandkoming van dit herziene beleid, er vertrouwen in dat we samen het doel kunnen behalen: sterke winkelgebieden met een toekomstbestendige detailhandelsstructuur. De fractie heeft tevens samen met het gob twee moties ingediend die beiden zijn aangenomen: 
Motie inzake "ondernemers laten ondernemen"
Motie inzake "Wonen boven winkels"

De gemeente faciliteert, de ondernemer onderneemt, maar de consument heeft uiteindelijk de sleutel in de handen. Daarom doen we nogmaals de oproep om onze ondernemers te steunen: Koop lokaal!  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.