04 oktober 2017

Artikel 35 vragen over herstel brug Jannezand

HANK - Op 26 augustus 2016 is de Raad geïnformeerd over het volgende. Samen met het Waterschap Rivierenland is overeengekomen, dat het eigendom en beheer van de ophaalbrug over de Bleeke Kil over wordt genomen. De brug wordt na overname door en voor rekening van de gemeente vernieuwd.

Raadsinformatiebrief
In de raadsinformatiebrief schrijft u dat de ophaalbrug geen functie meer heeft en vanwege de slechte onderhoudstoestand ook niet meer gebruikt kan worden. In het belang van de cultuurhistorie en behoud van karakteristieke beeld is met het Waterschap overeengekomen het eigendom en beheer van de brug, als een gemeentelijk monument, over te nemen en de brug vervolgens te vernieuwen. Het Waterschap betaalt een afkoopsom van EUR 150.000 voor achterstallig onderhoud. De kosten van het vernieuwen van de ophaalbrug zijn geraamd op EUR 205.000.

Artikel 35 vragen

De CDA fractie krijgt regelmatig vragen van betrokken inwoners over de voortgang van dit project.

Naar aanleiding van bovenstaande ziet de CDA-fractie in gevolge artikel 35 van het reglement van orde de navolgende vragen schriftelijk beantwoord:

  1. Kunt u aangeven of de brug nu veilig is voor bijvoorbeeld spelende kinderen? Hoe controleert u dit?
  2. Zijn de beschikbare financiën voor het herstel van de brug gelabeld. Welke afspraken zijn hierover gemaakt.
  3. Wat is de reden dat het herstel zo lang op zich wacht.
  4. Kunt u aangeven wanneer u verwacht te starten met de werkzaamheden en wanneer verwacht u dat de werkzaamheden gereed zullen zijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.