16 juni 2023

Begroting 2024: De 4 belangrijkste onderwerpen van het CDAAltena

Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling op 4 juli aanstaande zullen alle politieke fracties op 20 juni aanstaande een debat voeren over de onderwerpen die zij zelf naar voren brengen. Het doel van dit debat is om te onderzoeken of de onderwerpen steun krijgen van andere politieke fracties en van het college, dat zal aangeven of de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

CDA Altena brengt de volgende 4 onderwerpen in;

1. Hervormen subsidieregeling muziekverenigingen.
In aansluiting op onze schriftelijke vragen willen we het college vragen om in het jaar 2024
de subsidieregeling voor muziekkorpsen te hervormen. Dit om muziekverenigingen, mede door het wegvallen van de structurele opbrengsten voor oud papier, levensvatbaar te houden.

2. Mogelijkheid voor heffen forenzenbelasting.
Naast een verblijfsbelasting zou het rechtvaardig zijn om ook een forenzenbelasting
te heffen om zo mensen die in Altena verblijven maar er niet wonen ook bij te laten dragen voor alle voorzieningen die Altena biedt.

3. Geboortebos / -boom voor viering 5 jaar Altena
Een geboorteboom plant je voor een geboren kind uit Altena in het jubileumjaar. Altena bestaat in 2024 5 jaar!
De boom staat symbool voor de wens dat elk kind moet kunnen opgroeien in een gezonde, groene wereld. Niet alleen krijgt ieder, in het jubileumjaar geboren kind een eigen boom, er zit ook een certificaat bij. En ouders mogen de boom eventueel zelf komen planten eind december 2024.

4. Rib te Andel 
Als raad hebben we tijdens ons bezoek aan Andel een mooie presentatie gekregen over een mogelijke herinrichting van een stukje historisch Andel. Dit door de dorpsraad ondersteunde burgerinitiatief voor een ontmoetingsplaats aan de afgedamde Maas verdient ons inziens steun vanuit de gemeente Altena

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.