29 maart 2018

Brandweer kazerne Dussen

DUSSEN - Namens de CDA fractie uit Werkendam hebben Gerard Paans en Otto van Breugel aandacht gevraagd voor de huidige gebruikers van de brandweerkazerne in Dussen. Niet alleen de brandweer maar ook EHBO, carnavalsverenigingen en jeugdsoos maken op dit moment gebruik van dit gebouw. 

"Wat gaat er met hen gebeuren als er een nieuwe brandweerkazerne wordt gebouwd? Het is belangrijk om hier vooraf al afspraken over te maken" vertelt Otto van Breugel.  Daarom hebben we deze week hier vragen over gesteld aan het college. Wij verwachten dat het college hier ook het belang van inziet en kijken met belangstelling uit naar de antwoorden.

Onderstaand vindt u de gestelde vragen:

Geachte voorzitter,

In mei vorig jaar is door de raad een voorbereidingsbesluit genomen om de brandweerkazerne te slopen en nieuw te bouwen. De brandweerpost in Dussen  is verouderd, niet geïsoleerd en verkeert in dermate slechte  staat  dat  een nieuwe  kazerne gebouwd  moet worden.

Tijdens ons onderzoek naar bouwlocaties voor carnavalswagens, enkele weken terug, bleek dat de kazerne niet alleen gebruikt wordt door alleen de brandweer. Naast de carnavalsvereniging die vanaf september tot februari gebruik maken van de bijgebouwen maakt ook de Dussoos met ongeveer 50 kinderen elk weekend gebruik van de brandweerkazerne die hun onderdak biedt. Ook de EHBO waar jaarlijks 70 mensen hun herhalingscursussen volgen gebruiken deze kazerne.

Het CDA vindt de verenigingen  in haar gemeente erg belangrijk. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren bijvoorbeeld jongeren samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, respect te hebben voor gezag en verantwoordelijkheid voor de vereniging.

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in binding en leefbaarheid van onze dorpen. Het CDA maakt zich zorgen om de verenigingen die momenteel gebruik maken van de kazerne en wil graag weten hoe er door het College met deze verenigingen wordt omgegaan. Afgelopen week zijn er in de commissie inwoners vragen gesteld over een contact tussen de Dussoos en de Gemeente en wij zijn benieuwd naar de antwoorden. Verder willen wij graag weten of er al sprake is van overleg en of er al oplossingen zijn voor de huisvesting van deze verenigingen in Dussen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.