27 oktober 2018

CDA Altena omarmt inwonersinitiatief pluktuinen

In Hank bloeit een mooi inwonersinitiatief, de pluktuin. Hier kunnen mensen genieten van de natuur en de vruchten die de natuur oplevert. Dit soort ontwikkelingen draagt het CDA Altena om een aantal redenen een warm hart toe, omdat ze:

-       bijdragen aan de kwaliteit van de openbare ruimte

-       biodiversiteit

-       sociale samenhang, verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners

-       bewust bezig zijn met gezond eten, voedselproductie en natuurbeleving

-       helpen tegen hittestress en kunnen voorzien in opvang en vasthouden van water

En zoals zo vaak. Goed voorbeeld doet goed volgen.

In onze serie Aan tafel met gesprekken, die wij in de dorpen voeren met inwoners, viel ons op dat heel veel inwoners hechten aan een groene omgeving. Niet alleen buiten het dorp, maar ook binnen het dorp. Ook in andere dorpen van Altena lijkt er animo te zijn voor de realisatie van pluktuinen.

Het CDA vindt dit een goed idee om positief en actief op dit soort initiatieven van inwoners in te spelen. Naast het zoeken naar geschikte locaties in een dorp zou het CDA graag zien dat de scholen hierbij worden betrokken. Zo zijn er bij diverse scholen geschikte plaatsen waar plukfruit kan worden aangeplant. Kinderen worden hiermee bewust waar en hoe het fruit groeit en dat gezond voedsel belangrijk en dichtbij is.

Naar aanleiding van bovenstaande zijn de volgende vragen gesteld aan het de colleges van Altena.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.