17 oktober 2023

CDAAltena pleit voor "'Vergeet mij niet Routes" voor mensen met dementie

De gemeente Altena heeft de ambitie om erkend te worden als een dementievriendelijke gemeente, met een sterke focus op begrip, zorg, en toegankelijkheid.

De gemeente investeert in dagopvang, gezonde voeding, vitaliteitsprogramma's en sport- en recreatieve activiteiten om de impact van dementie te minimaliseren. Daarnaast  zijn er initiatieven in de gemeente Gorinchem en Molenlanden , zoals "Vergeet-mij-niet routes," die speciaal ontworpen zijn om mensen met dementie te ondersteunen in hun dagelijkse leven. Deze eenvoudige aanpassing vergemakkelijkt de navigatie voor mensen met dementie, waardoor ze gemakkelijker de weg naar huis of het winkelcentrum kunnen vinden. Bovendien dient deze route als een herinnering voor alle andere weggebruikers dat sommige mensen in het verkeer extra begrip en ruimte nodig hebben. Gevraagd is om deze initiatieven ook in de gemeente Altena toe te passen.

Samen kunnen we streven naar een inclusievere en ondersteunende omgeving voor mensen met dementie. We zien uit naar de reactie van de gemeente Altena en hopen dat deze inzet blijft groeien.

 

lees HIER de vragen aan het college

 

Geacht college,

In het kader van de vergrijzing is het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met dementie de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. De prognose is dat deze stijging in de komende jaren exponentieel zal blijven groeien. Medische professionals en onderzoekers beschouwen dementie als een van de meest belastende volksziekten, zowel voor de patiënten zelf als voor hun directe omgeving.

Het is van vitaal belang om mensen met dementie, zelfs in een milde vorm, in staat te stellen zo lang mogelijk actief deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig te kunnen functioneren. Onlangs hebben we met belangstelling vernomen dat de gemeente Altena streeft naar de erkenning als een dementievriendelijke gemeente, zoals vermeld in het Altena Nieuws van vorige week. Het college heeft vastberaden de ambitie uitgesproken om van de gemeente Altena een plek te maken waar er begrip is voor mensen met dementie en waar passende zorg en aandacht wordt geboden.

De gemeente Altena toont haar betrokkenheid door te investeren in dagopvang, gezonde voeding, vitaliteitsprogramma's en sport- en recreatieve activiteiten, met als doel de impact van deze ziekte te minimaliseren. Het is bemoedigend om te zien dat, net zoals in andere gemeenten, zoals de gemeente Molenlanden, dat er initiatieven worden ontplooid om de openbare ruimte op een dementievriendelijke manier in te richten, onder andere door de implementatie van "Vergeet-mij-niet routes."

Een "Vergeet-mij-niet route" is specifiek ontworpen om mensen met dementie te ondersteunen. Door middel van sjablonen en blauwe spuitverf worden vergeet-mij-nietjes aangebracht langs een bepaald traject. Deze eenvoudige aanpassing maakt het voor iemand met dementie mogelijk om de weg naar huis of naar het winkelcentrum terug te vinden. Bovendien fungeert dit pad als een herinnering voor alle andere weggebruikers dat sommige mensen extra begrip en ruimte nodig hebben in het verkeer.

Conform artikel 53 van het reglement van orde, willen we de volgende vragen schriftelijk beantwoord zien:

 

  1. Welke concrete maatregelen gaat of heeft de gemeente Altena genomen om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte, openbaar vervoer, trottoirs en wegen toegankelijk en veilig zijn voor mensen met dementie?
  2. Zijn er specifieke plannen om de fysieke toegankelijkheid van openbare ruimtes verder te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van aangepaste trottoirs of andere voorzieningen? Welke locaties beschouwt u als prioriteit om dementievriendelijk te maken?
  3. Bent u op de hoogte van de toepassing van "Vergeet-mij-niet routes" in andere gemeenten, en bent u bereid te onderzoeken wat het effect van deze voorzieningen is?
  4. Overweegt het college, bij positieve resultaten, om de openbare ruimte op een dementievriendelijke manier in te richten door bijvoorbeeld "Vergeet-mij-niet routes" aan te leggen in zoveel mogelijk kernen in Altena?

 

We zien uit naar uw reactie en hopen dat de gemeente Altena haar inzet voor een dementievriendelijke gemeenschap zal blijven versterken. Samen kunnen we een inclusievere en ondersteunende omgeving creëren voor mensen met dementie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Otto van Breugel en Rene Roovers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.