07 juli 2020

CDJA Altena overhandigd onderzoek over woongelegenheid aan wethouder Tanis

Dinsdagavond 7 juli 2020 hebben jongeren van het CDJA Altena een door hen uitgevoerd
onderzoek naar woongelegenheid in de gemeente Altena overhandigd aan wethouder Hans
Tanis. De bestuurder nam het document met belangstelling in ontvangst.

De CDA-jongeren hebben zich de afgelopen periode verdiept in de woonsituatie binnen de
gemeente naar aanleiding van steeds luider wordende verontrustende geluiden. Zo zijn huizen
op dit moment te duur voor starters en zijn betaalbare woningen binnen de kortste keren
verkocht. Onder andere om deze reden vertrekken veel jongeren uit Altena. "Wij waren
geschokt door de resultaten. Het probleem was nog veel groter dan dat we ons voor konden
stellen."
Naast het aankaarten van het probleem, geeft CDJA Altena ook een aantal adviezen mee aan
de gemeente voor deze problemen. Zo wordt er gepleit voor een betere openbaar
vervoerverbinding, zoals een ‘Altena Liner’. Hiermee blijft het voor jongeren aantrekkelijker
om in Altena te blijven. Daarnaast dient er gekeken te worden naar oplossingen zoals meer
flexwoningen en seniorenwoningen in de gemeente en wordt het plan voor een verhoging van
de starterslening geopperd. “De starterslening gaat op dit moment tot 225.000 euro, maar in
de huidige woningmarkt met dusdanig hoge huizenprijzen heeft deze lening geen zin.”


Waardevol
Wethouder Tanis reageerde enthousiast op de overhandiging van het onderzoek:
“Voorafgaand aan de raadsvergadering hebben de jongeren de resultaten van hun onderzoek
naar wonen in Altena aangeboden. Waardevolle suggesties die zeker meegenomen worden bij
het opstellen van de woonvisie in het najaar.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.