17 april 2021

Geen schot in fusietraject voetbalverenigingen, CDA Altena stelt vragen

Gesprek met besturen

Afgelopen week ging CDA Altena aan de koffietafel met de besturen van vv Almkerk en vv Altena. Eén van de onderwerpen van het koffietafelgesprek was de voortgang van de fusie. Eind 2018 hebben de voetbalverenigingen Almkerk en Altena een intentieverklaring getekend voor een fusie. In het bestuursakkoord van de gemeente Altena staat dat een initiatief voor een fusie tussen vv Almkerk en vv Altena wordt ondersteund. 

Uit de gesprekken met vvAlmkerk en vvAltena die we hebben gevoerd blijkt dat beide verenigingen  niet stil hebben gezeten”. De benodigde velden en kleedlokalen hebben beide verenigingen al in beeld terwijl alle jeugdteams van vv Almkerk en vv Altena hun wedstrijden gezamenlijk spelen. Ook is onlangs een jeugdcoördinator voor beide verenigingen benoemd. Niets staat beide verenigingen meer in de weg om een fusie met elkaar aan te gaan. 

Trage voortgang 
De besturen wachten sinds de intentieverklaring al meer dan twee jaar in spanning op het locatie onderzoek van de gemeente Altena. Dit is voor het vervolg nodig om te weten waar ze zich kunnen vestigen en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Helaas hebben beide verenigingen daarover nog niets vernomen. Redenen genoeg voor het CDA Altena om hierover raadsvragen te stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.