30 augustus 2018

Help sportverenigingen bij aanvraag subsidie

Gemeente moet sportclubs in Altena actief helpen subsidie binnen te halen

Nieuwe subsidiepot beschikbaar van 87 miljoen voor sportclubs

Het CDA Altena wil dat de drie gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem sportclubs actief gaat ondersteunen bij de aanvraag van subsidies. De inzet van veel vrijwilligers is belangrijk voor de sportclubs, maar vrijwilligers zijn al druk genoeg en hebben gemiddeld minder ervaring met subsidieaanvragen dan gemeenteambtenaren. Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen amateur-sportclubs in heel Nederland extra subsidie krijgen voor het bouwen en onderhouden van gebouwen en velden, maar ook voor aanschaf van nieuwe sportmaterialen.

Voor de Haagse subsidiepot geldt: op=op, dus het CDA maant het college om haast. De CDA-fractie roept de  Colleges op om de subsidie onder aandacht te brengen bij de sportclubs. Met de subsidie kunnen sportclubs investeren in de toekomst van de vereniging. Het CDA vindt dit belangrijk vanwege de maatschappelijke functie die sportclubs hebben. Gerard Paans (CDA) is enthousiast. “Dit zijn unieke mogelijkheden voor al onze sportclubs in Altena. Het zou mooi zijn als we een deel van dit geld naar onze sportverenigingen in Altena kunnen halen. Natuurlijk moeten we de vrijwilligers daarbij helpen. We roepen de colleges dan ook op om snel actie te ondernemen”. Want zoals zo vaak geldt voor een subsidie…. op is op.

In deze BIJLAGE staan de gestelde vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.