01 mei 2023

Interesse voor jeugdbrandweer in Altena

Interesse voor Jeugdbrandweer

In november 2022 heeft de CDA-fractie in Altena een motie ingediend om te verkennen of er belangstelling is voor een jeugdbrandweerkorps in de gemeente. Deze motie is aangenomen en er is een onderzoek gestart door de brandweercommandant in samenwerking met de burgemeester.

Het onderzoek heeft tot nu toe 6 personen opgeleverd die mogelijk geïnteresseerd zijn in het opzetten van een jeugdbrandweerkorps, verdeeld over 3 verschillende posten. Voor een levensvatbaar jeugdbrandweerkorps zijn er minstens 10 vrijwilligers nodig, verdeeld over meerdere posten. Idealiter is dit minstens 1 vrijwilliger per post.

In mei gaat de brandweercommandant om tafel met de personen die interesse hebben geuit, om te bespreken hoe levensvatbaar het geheel is. Op basis van de uitkomsten en bevindingen van die avond zal er in samenspraak met de gemeente gekeken worden naar verdere vervolgstappen. Hierbij kan gedacht worden aan het nogmaals werven van vrijwilligers en gesprekken met alle postcommandanten.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom het opzetten van een jeugdbrandweerkorps in Altena.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.