22 februari 2019

Pleidooi voor komborden buurtschappen Altena

ALMKERK - Onlangs heeft de gemeente Altena op voorstel van het CDA, besloten om de oude komborden uit de drie gemeenten aan de inwoners te verkopen. Naast het voorstel tot verkoop, werd ook het voorstel om de opbrengst te besteden aan een goed doel, positief ontvangen. Gezien de grote belangstelling van vele inwoners voor de komborden kan deze actie best een succes genoemd worden.

Naast de grote interesse voor de komborden, zijn er bij het CDA ook een aantal verzoeken vanuit de bevolking binnengekomen om aandacht te besteden aan de verschillende buurtschappen. Bewoners die wonen in een buurtschap zijn trots op de buurt waarin ze wonen. Inwoners vragen om naast de komborden óók aandacht te besteden aan het buurtschap waarin ze wonen. In de oude gemeente Werkendam bestond deze gewoonte al.

Het CDA is van mening dat alle buurtschappen een bord met de naam van het betreffende buurtschap verdienen. Zeker vanuit cultuurhistorisch oogpunt én vanuit respect voor de identiteit van het buurtschap.

Dat is de reden dat Tineke Zaal-van der Steen samen met Otto van Breugel aan het college raadsvragen hebben gesteld zodat duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn om alle buurtschappen van Altena te voorzien van een duidelijke aanduiding.

De raadsvragen zijn HIER na te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.