13 juli 2023

Riveer stopt met pinbetalingen op veerboten; CDAAltena heeft zorgen over toegankelijkheid veerboten

Beste bezoekers,

Wij willen graag uw aandacht vestigen op een recente ontwikkeling bij de veerdienst Riveer, die verschillende bestemmingen in de regio bedient. Riveer heeft aangekondigd dat betalen met pin op hun veerboten niet langer mogelijk zal zijn. Dit besluit is genomen nadat contante betalingen op de veerdiensten, vanwege de coronamaatregelen, eerder al waren afgeschaft. Vanaf 8 augustus zullen reizigers hun tickets vooraf online moeten kopen. Riveer geeft aan dat deze verandering vergelijkbaar is met het digitale betalingssysteem dat wordt gebruikt in het openbaar vervoer.

Wij hebben gemerkt dat er veel reacties binnenkwamen, zowel rechtstreeks als via sociale media, waarin zorgen en vragen werden geuit over dit besluit. Ook wij delen deze zorgen. We willen graag benadrukken dat toegankelijkheid voor alle burgers, inclusief ouderen, laaggeletterden en mensen zonder digitale mogelijkheden, van groot belang is voor ons als CDA Altena.

Het is bekend dat ongeveer 11% van de Nederlanders tussen 16 en 65 jaar geen of weinig ervaring heeft met computers. Onder Nederlanders van 55 jaar en ouder is dit zelfs ongeveer 20%. Bovendien kan ruim 30% van de laaggeletterden in Nederland niet goed omgaan met een computer. In de huidige maatschappij worden digitale vaardigheden steeds belangrijker, en het wordt voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn of laaggeletterd zijn steeds moeilijker om volwaardig te participeren. Het CDA is van mening dat het uitsluiten van mensen zonder digitale mogelijkheden leidt tot ongelijkheid, ook met betrekking tot toegang tot het openbaar vervoer, en dat is iets wat wij niet willen.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Wat was de aanleiding voor de beslissing van Riveer om contante betalingen en betalingen met pin op hun veerboten af te schaffen en reizigers te verplichten hun tickets vooraf online te kopen? Was dit gebaseerd op efficiëntie, veiligheid of andere overwegingen? Kunt u deze redenen nader toelichten?

  2. Hoe ziet u de rol van openbare dienstverleners, zoals Riveer, bij het waarborgen van de toegankelijkheid van hun diensten voor alle burgers, inclusief ouderen, laaggeletterden en mensen zonder digitale mogelijkheden?

  3. In de berichtgeving van Riveer wordt aangegeven: "'Bij problemen zoeken wij een oplossing'". Wat houdt deze oplossing in? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid van het vervoer van Riveer behouden blijft voor mensen zonder digitale mogelijkheden? Hoe heeft u dit onderzocht en wat gaat u eraan doen?

  4. Op welke manieren gaat er gecommuniceerd worden over deze veranderingen?

  5. Tijdens de behandeling van de tarifering van de Bergsche Maasveren heeft u aangegeven dat pinnen op deze veren mogelijk zal zijn. Wat is uw plan met betrekking tot de manier van betaling op deze veren?

  6. Welke plannen heeft u in het algemeen om de digitale vaardigheden van burgers te verbeteren, met name onder kwetsbare groepen, om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven profiteren van de diensten die steeds meer digitaal worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer?

Wij als CDA Altena hechten veel waarde aan de toegankelijkheid van openbare diensten voor alle inwoners. We vinden het belangrijk dat er oplossingen worden gevonden die ervoor zorgen dat niemand wordt uitgesloten. We zullen de antwoorden op bovenstaande vragen zorgvuldig bestuderen en ons inzetten om ervoor te zorgen dat de belangen van alle burgers worden behartigd.

Met vriendelijke groet,

Otto van Breugel Raadslid CDA Altena

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.