05 juni 2023

Sparta '30 en CDAAltena in gesprek

Afgelopen week heeft een afvaardiging van CDAAltena een vruchtbaar en constructief gesprek gevoerd met het bestuur van voetbalvereniging Sparta '30. Tijdens dit gesprek zijn verschillende belangrijke onderwerpen aan bod gekomen.

Een van de centrale onderwerpen die tijdens de ontmoeting zijn besproken, is het G-team van Sparta '30. Met het G-team wat al jaren actief is binnen deze vereniging zien we hoe de club zich inzet voor inclusie en de mogelijkheid biedt aan spelers met een beperking om deel te nemen aan het voetbalspel. Het G-team verdient onze waardering en steun.

Een ander positief aspect dat aan bod kwam, is het ruime aanbod van sponsors bij Sparta '30 . We erkennen dat sponsoring van cruciaal belang is om de club financieel gezond te houden en de faciliteiten en activiteiten te verbeteren. Daarom willen we graag onze dank uitspreken aan alle sponsors die Sparta '30 ondersteunen.

Het gesprek omvatte tevens de bespreking van de energiekosten van de club en de mogelijkheden voor subsidies. We begrijpen dat dit een uitdaging kan vormen en we zullen ons inspannen om mogelijke oplossingen en ondersteuning op dit gebied te verkennen. We zullen er alles aan doen om Sparta '30 te helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor energie-efficiëntie en het verkrijgen van subsidies. Verder gaf het bestuur aan dat ze druk bezig zijn met het plaatsen van zonnepanelen. 

Als CDA Altena blijven wij het bestuur ondersteunen en samenwerken om mogelijke knelpunten aan te pakken. Een van deze knelpunten is de beperkte capaciteit van de kleedkamers bij Sparta '30, aangezien zij maximaal over 6 kleedlokalen beschikken. Dit leidt vaak tot problemen, vooral met de aanwezigheid van meidenteams en het G-team, waardoor de capaciteit ontoereikend is.

We kijken terug op een constructief gesprek en willen het bestuur van Sparta '30 bedanken voor hun gastvrijheid en openheid want het is altijd beter met een verening te praten dan over een vereniging.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.