12 februari 2020

Voorkom zorgen over lood in drinkwater Altena

CDA Altena heeft vragen gesteld aan het College van B&W over het nieuwsbericht van de NOS, betreft de uitgevoerde enquête over 'lood in waterleidingen'. Naar aanleiding van deze enquête is er voor dit onderwerp momenteel veel aandacht in heel Nederland. Lood is vroeger algemeen gebruikt voor drinkwaterleidingen. In de leidingen kunnen kleine looddeeltjes loslaten en in het drinkwater terecht komen. Aangetoond is dat te veel aan lood kan leiden tot verlaging van de intelligentie en concentratiestoornissen.

Vanwege de risico’s mag de concentratie lood in drinkwater maximaal 10 microgram per liter zijn. Die norm is alleen haalbaar als loden leidingen vervangen worden. Ongeboren baby's, zuigelingen en kinderen tot en met 6 jaar zijn veel gevoeliger voor lood dan oudere kinderen en volwassenen. Ouderen die te veel lood binnenkrijgen, hebben een verhoogde kans op een te hoge bloeddruk.

Het CDA wil weten of de gemeente ook gebrouwen bezit die van voor 1960 zijn. Tot dat jaar werden loden leidingen gebruikt.
Ook wil het CDA dat burgers worden geïnformeerd hoe ze hun huis; hun verenigingsgebouw of hun kerk kunnen controleren op de aanwezigheid van loden leidingen.
Volgens Raadslid Tineke Zaal - van der Steen (CDA), die de vragen stelde aan het College, zijn nog geen signalen binnengekomen van bezorgde inwoners. ”Juist dat willen we met goede voorlichting voorkomen. Lood is een zwaar metaal, dat giftig is. Je wilt toch echt niet dat dat uit de kraan komt”.

De vragen zijn HIER na te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.