11 oktober 2023

Windmolenplannen Waalwijk 1,5 keer zo hoog als de Euromast in de achtertuinen van de inwoners van Altena

Vorige week kwam een vertegenwoordiging van de gemeente Waalwijk de plannen uit leggen voor het plaatsen van 9 windmolenens die 1,5 x zo hoog zijn als de euromast in Rotterdam. Eerlijk gezegd kwam het bij ons over als een verplicht nummer. Het CDA Altena is samen met vele inwoners in Altena tegen deze plannen om deze reusachtige windmolens van 255 m hoog bijna in de achtertuinen van onze inwoners te plaatsen.

De gemeente Altena gaat een zienswijze opstellen en heeft alle fracties gevraagd om punten aan te geven die opgenomen moeten in de zienswijze.

De onderstaande punten zijn door ons ingebracht:

1. Impact op de leefomgeving: de inwoners van de dorpen waar deze molens als het ware in hun achtertuin komen zijn bezorgd zijn over de mogelijke negatieve impact van windmolens van 255 meter hoogte op hun leefomgeving. Dit kan betrekking hebben op visuele verstoringen, geluidsoverlast en mogelijke effecten op de natuurlijke omgeving.

2. Betrekking bij planvorming: Er dient een grondig en open proces waarin de lokale gemeenschap actief wordt betrokken bij de planvorming en besluitvorming met betrekking tot de windmolenlocaties. Dat is niet gebeurd.

3. Milieueffectbeoordeling: Er dient een gedetailleerde milieueffectbeoordeling (MER) van het project te worden uitgevoerd , waarin de potentiële effecten op de luchtkwaliteit, vogeltrek, landschap, geluidsniveaus en andere milieuaspecten worden geanalyseerd voor de inwoners van Altena.

4. Gezondheid en veiligheid: Er dient een beoordeling te komen en duidelijkheid scheppen van de mogelijke effecten van windmolens op de gezondheid en veiligheid van de omwonenden, inclusief de mogelijke gevolgen van laagfrequent geluid.

5. Compensatie en participatie: Welke mogelijkheden zijn er voor compensatie en participatie van de lokale gemeenschap van Altena. Als we de gemeente Waalwijk moeten geloven is daar niet over nagedacht.

6. Juridische en planologische kwesties: Het college dient te onderzoeken of de voorgestelde locaties in overeenstemming zijn met het geldende ruimtelijke beleid en de wetgeving.

7. Informatie; Wij zouden graag zien dat alle inwoners van Altena hierbij betrokken worden en in de gelegenheid gesteld worden om bezwaar te maken bij de gemeente Waalwijk. Onze infoagina in het Altenaniuws graag hiervoor gebruiken maar ook de gemeente lijke website.

Wij zien graag dat het College de zorgen van de gemeenschap serieus neemt en een zorgvuldige afweging maakt bij de op te stellen zienswijze. Daarom is het belangrijk om de dialoog open te houden en te zoeken naar evenwicht tussen duurzame energieproductie en de bescherming van de leefomgeving van onze lokale bevolking.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.