14 mei 2023

Zorgen om de toekomst van muziekverenigingen

Allereerst willen graag onze waardering uitspreken voor de gezamenlijke inzet van de werkgroep van verenigingen en instanties die oud papier inzamelden, evenals het college. Bovendien zijn we verheugd over de afbouwregeling, die de verenigingen niet onmiddellijk voor een onmogelijke opgave plaatst om hun begroting voor 2024 sluitend te krijgen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Waalwijk.

Traditioneel gezien hebben met name muziekverenigingen een aanzienlijk deel van hun begroting kunnen dekken met de opbrengsten uit oud papier. Deze verenigingen worden al geconfronteerd met aanzienlijke kostenstijgingen als gevolg van inflatie en energie. Het wegvallen van de inkomsten uit oud papier zal de komende jaren geleidelijk aan een grotere impact hebben. De toekomst van deze verenigingen staat op het spel!

Muziekverenigingen vormen een essentieel onderdeel van de identiteit van Altena. Het CDA Altena wil graag dat deze verenigingen een toekomst hebben. We hebben gelezen in de raadsinformatiebrief dat er wordt gewerkt aan een voorstel waarbij vrijwilligers op andere wijze inkomsten kunnen genereren door (deels) gemeentelijke werkzaamheden/taken uit te voeren. Wij staan volledig achter dit initiatief, maar erkennen ook dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.

Wij zijn van mening dat de gemeenteraad een verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat muziekverenigingen een gezonde toekomst behouden in Altena. Met het oog op de kadernota en begroting 2024 en verder, denken we na over hoe we op een passende wijze invulling kunnen geven aan deze verantwoordelijkheid. Daarom hebben we de volgende vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat muziekverenigingen een belangrijke drager zijn van de culturele identiteit van Altena?

  2. Graag ontvangen wij een overzicht van de subsidies en inkomsten uit oud papier die tussen 2021 en 2023 aan verschillende muziekverenigingen zijn verstrekt.

  3. Op welke termijn kunt u inzicht geven in het voorstel voor verenigingen en instanties om op andere wijze inkomsten te genereren voor het uitvoeren van gemeentelijke taken?

  4. Bent u bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een herijking van de huidige subsidieregelingen voor muziekverenigingen en het muziekonderwijs wat zij verzorgen, en hier dan een voorstel maken aan de gemeenteraad?

 

Lees hier de brief aan het college

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.