Ria van de Heijning-Kuijpers

Commissie Mens en Maatschappij

Ria van de Heijning

Ik ben 67 jaar en met pensioen.
In de kinderopvang, gastouderopvang heb ik gewerkt als coördinator, het mee ontwikkelen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en als kwaliteitsmedewerker.
Ook heb ik zitting gehad in de ondernemingsraad. Verder ben ik actief in het vrijwilligerswerk. Ik ben sinds enkele jaren lid van de Commissie Mens & Maatschappij.

Wat ik vooral belangrijk vind in het verkiezingsprogramma van het CDA:

- Oog voor iedereen.

De politiek hoort de belangen van alle inwoners te behartigen.

- Uw inbreng is belangrijk en doet ertoe.

Burgerparticipatie in de praktijk brengen en inwoners echt betrekken bij nieuwe initiatieven.

- Vrijwilligerswerk waarderen en stimuleren.

Vrijwilligerswerk in alle leeftijdsgroepen, ouderen en jongeren, meer stimuleren vind ik belangrijk. Het draagt bij aan “elkaar helpen” en “tijd vrijmaken voor anderen” en draagt bij aan je eigen ontwikkeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.