Thomas Adams

Fractie voorzitter

Thomas Adams, is een zelfstandig ondernemer uit Ulicoten en bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties. Op de prioriteitenlijst van Thomas staan Toerisme & leefbaarheid van de kleinere kernen.

Baarle is Uniek!

In Baarle kun je langer toeven dan één dag. We willen Baarle positioneren als middelpunt van de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout. Dit kan onder meer door de verblijfsrecreatie te stimuleren. Toeristische mogelijkheden zijn er volop we moeten nu doorpakken en ze nog beter in de markt zetten. Denk aan de promotie van een van onze troeven zoals het Bels Lijntje!

Leefbaarheid kleinere kernen

De gemeente Baarle bestaat niet alleen uit Baarle. Onze kleinere kernen zoals Ulicoten en Castelre verdienen net zo veel aandacht. ´Ik woon en werk in Ulicoten en vind het belangrijk dat het huidige voorzieningsniveau en daarmee de leefbaarheid op peil blijft. Het is een kwestie van vasthouden aan wat we de afgelopen raadsperiode bereikt hebben en nu doorpakken!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.