12 februari 2017

Pieter Omtzigt in de Cacaofabriek in Helmond

Korte impressie van Pieters Pensioentoer

georganiseerd door het CDA Helmond met medewerking van het CDA Brabant
10 februari 2017 in de Cacaofabriek in Helmond

We zijn blij verrast door de volle zaal met CDA-leden uit Helmond, uit de Peelgemeenten, uit heel Brabant, doch ook een groot aantal belangstellende niet CDA-ers (130 personen).

Na een welkom door Susanne de Groot krijgt Lenny Geluk-Poortvliet, als 73 jarige op plaats 20 van de CDA-lijst, het woord. Zij benadrukt dat we het samen moeten doen: jongeren en ouderen en pleit voor een ministerie voor familiezaken.

Pieter Omtzigt legt In duidelijke bewoordingen uit hoe ons pensioen is opgebouwd en welke factoren een rol spelen, zoals de arbeidsparticipatie van ouderen (in korte tijd verdubbeld), de gemiddelde levensverwachting na de AOW-leeftijd (nu 18,3 j), de invloed van de ECB (opkopen staatsleningen zorgt voor lage rente), het te laat verhogen van de AOW-leeftijd (AOW-gat) enz. Uiteindelijk bepalen de Sociale Partners de hoogte van het pensioen en houdt het Parlement alleen toezicht op de financiën. 

Ons pensioen is gebaseerd op solidariteit: tussen oud en jong, tussen arm en rijk. Door de kapitaaldekking is het erg afhankelijk van de renteopbrengst. Nieuwe instromers betalen 2 à 3 maal zo veel; jarenlang is er te weinig premie betaald.

De aanwezigen in de zaal krijgen ruim de gelegenheid vragen te stellen. Die gingen over de verschillende mededelingen in de media, de grote invloed van de ECB, de standpunten van het CDA in deze, enz.

Pieter  bleek zeer goed op de hoogte van de verschillende benaderingen en factoren die een rol spelen. Bv. de bewering dat pensioengerechtigden er op vooruit gegaan zijn komt door het feit dat men ervan uitgaat dat 'nieuwkomers' meestal een hoger pensioen hebben, waardoor het gemiddelde pensioen inderdaad omhoog gaat. Het verschil in levensverwachting van de diverse fondsen wordt veroorzaakt  door hun ledenbestand, zoals veel mensen met zware beroepen.

Ook jongeren hebben er last van: 18 jarigen bouwen een hoge studieschuld op, komen nauwelijks aan een huis en zijn zeer onzeker over hun pensioen. Bij werkloosheid bouwt men geen pensioen op.
Het is onmogelijk alle generaties een goed en zeker pensioen te beloven. De invloed van de ECB (alles en iedereen is hiervan afhankelijk), de rekenrente, de demografie (denk aan de babyboom, minder kinderen door de pil), het groot aantal regels waaraan men moet voldoen, de inflatie, de solidariteit enz. zijn hier debet aan.

Na afloop krijgt Pieter een groot applaus en als dank een Brabants presentje. We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.