10 november 2022

Bijdrage begroting gemeente Helmond

Vandaag, 10 november, waren de Algemene Beschouwingen over de programmabegroting van Helmond 2022-2026. Een begroting die zoals u begrijpt voor een groot gedeelte in het thema stond van de energiecrisis en de oplopende prijzen. 

Wat betreft de veiligheid zijn we blij met de uitbreiding van het aantal boa's.

We zijn bezorgd over de realisatie en betaalbaarheid van het beoogde aantal woningen, m.n. voor jongeren en andere specifieke doelgroepen.

Ook de bereikbaarheid baart ons zorgen, zeker de ontwikkeling van de N279.

Voldoende steun voor de wijken, voor cultuur en recreatie en (sport)verenigingen moet hoog op de agenda.

 

De volledige bijdrage van onze fractievoorzitter Pieter Vervoort leest u onderstaand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.