10 november 2022

Bijdrage begroting gemeente Helmond

Voorzitter,

De meeste Helmonders zijn niet alleen trots op hun stad, maar ze zien ook de vele verbeteringen die de afgelopen 50 jaar zijn doorgevoerd. Of we nu kijken naar onze bruisende binnenstad, het sfeervolle Haagje, of de prachtige wijken zoals Brouwhuis, Dierdonk en vele andere delen van Helmond, overal zien we vooruitgang.

Maar laten we ons eens verdiepen in wat écht belangrijk is voor de Helmonder. Het eerste dat in gedachten komt, is hun directe woonomgeving. Ze hechten waarde aan het hebben van een eigen tuintje en zorgen ervoor dat hun stoep schoon blijft. En hoewel ze best bereid zijn om zo nu en dan de openbare stoep te vegen, is het toch echt een taak van de gemeente om te zorgen voor het onderhoud van de openbare groenvoorzieningen.

Veiligheid in de directe woonomgeving staat hoog op het verlanglijstje van onze inwoners. Ze hebben een hekel aan overlast, ruziemakers en rommel. In hun vrije tijd willen ze ontspannen op het terras in het bruisende centrum of genieten van de horecagelegenheden in hun eigen wijk. Ze willen kunnen sporten in goed uitgeruste accommodaties, waar het gezellig en aangenaam vertoeven is.

Daarnaast willen Helmonders op een klantvriendelijke en snelle manier geholpen worden bij het gebruik van de vele diensten die de gemeente biedt, zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of vergunning voor een aanbouw of nieuwbouwhuis.

Onze inwoners streven ernaar hun hele leven in de wijk te blijven waar ze geboren zijn, maar we realiseren ons dat dit voor velen niet haalbaar is. Ze willen verduurzamen en zonnepanelen op hun dak installeren, maar alleen als ze zich dat financieel kunnen veroorloven én als het echt iets oplevert. Ze willen ook graag een bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, maar structureel gezien is dit een uitdaging. Onze inwoners verwachten dat de gemeente hen serieus neemt en bijstaat wanneer ze hulp nodig hebben. De gemeente moet voor iedereen een vangnet zijn.

Als lokale politieke partijen moeten we ons uiterste best doen om de wensen van onze Helmonders zo goed mogelijk te vervullen. Natuurlijk hebben we politiek gezien verschillende ideeën en idealen, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat we Helmond niet in één keer kunnen veranderen. Laten we de inwoners stap voor stap meenemen, zodat veel plannen breed gedragen worden en we samen vooruitgang boeken. Om de betrokkenheid van burgers bij onze besluitvorming te vergroten, dienen we een motie in die voortbouwt op de eerder aangenomen motie van 29 november 2022. Ik wil u graag de motie "Kosten Burgerberaad" aanbieden, zodat u deze na afloop kunt voorlezen.

Nu wil ik graag de wensen voor 2024 en verder benoemen:

Wij delen de mening van het college dat iedereen moet kunnen meedoen, op een fatsoenlijke manier moet kunnen rondkomen en jaarlijks iets beter af moet zijn, indien mogelijk. Echter, we zien en horen ook dat er nog veel stille armoede is. Als CDA Helmond willen we er alles aan doen om deze mensen daadwerkelijk te helpen.

Maatwerk is in onze ogen van groot belang, omdat het volgen van regels alleen niet altijd voldoende is in bepaalde situaties. We zien in diverse wijken mooie initiatieven ontstaan, zoals het project "Aandacht voor Ouderen" in de wijk Brandevoort. Hier helpen 60-plussers elkaar met kleine klusjes om eenzaamheid tegen te gaan. Dit soort prachtige initiatieven ontstaat vanuit de bewoners zelf.

Duurzaamheid en leefbaarheid zijn cruciale onderwerpen. Onze stad groeit al jaren en het is belangrijk dat we bouwen naar de wensen van onze Helmonders. De meeste inwoners willen graag een normale woning met een tuintje. Er is weliswaar een kleine groep die liever in een mooi appartement in het centrum of in een van de wijken wil wonen, maar de overgrote meerderheid wil graag in hun eigen vertrouwde wijk blijven, vooral vanwege de sociale contacten die ze in de loop der jaren hebben opgebouwd. We maken ons echter ook grote zorgen over het bouwplan BSD, aangezien we van mening zijn dat dit een verkeerde keuze is met ernstige financiële gevolgen.

Onze inwoners willen zeker duurzaam wonen, maar het moet ook betaalbaar zijn. Het is te gemakkelijk om te stellen dat iedereen van het gas af moet, meer isolatie moet toepassen en zonnepanelen op het dak moet leggen. In veel gevallen zijn mensen afhankelijk van hun verhuurder of hebben ze een bepaalde leeftijd bereikt waarop ze moeten kiezen tussen het plaatsen van zonnepanelen ter waarde van €5000,- op hun dak of het doen van andere leuke dingen met hun spaargeld. Laten we deze keuze respecteren.

Eén ding is zeker: als onze netbeheerder niet sneller optreedt, kunnen we deze duurzaamheidsambities simpelweg niet waarmaken. Veel inwoners willen in ieder geval geen zonnevelden in hun omgeving zolang de daken van bedrijven nog niet vol liggen met zonnepanelen. Als CDA staan we achter deze afweging.

Onze inwoners willen zelf kunnen kiezen hoe ze van A naar B gaan, te voet, met de fiets of met de auto. Bereikbaarheid is van cruciaal belang voor zowel onze inwoners als ondernemers. Met name voor inwoners die minder mobiel zijn, blijft bereikbaarheid van groot belang. Als de kinderen of kleinkinderen niet op een gewenste manier de woning van opa en oma kunnen bereiken, zullen ze helaas minder op bezoek komen, wat eenzaamheid vergroot. Pas wanneer het openbaar vervoer goed geregeld is, zullen waarschijnlijk meer inwoners er gebruik van maken, maar we zijn nog lang niet zover. Zolang dit niet in orde is, willen wij de bestaande infrastructuur behouden.

Om een aantrekkelijke stad te zijn en te blijven, moeten de algemene voorzieningen op sportief en cultureel gebied op peil zijn en blijven. We merken en horen dat er verschillende accommodaties zijn die dringend aandacht nodig hebben. Als CDA roepen we dan ook het college en de raad dringend op om deze accommodaties als speerpunt te benoemen en concrete oplossingen voor te stellen. Het is belangrijk dat we dit niet voor ons uitschuiven, maar tijdens de begrotingsbehandeling later dit jaar met gerichte investeringsplannen komen. Laten we ook gebruikmaken van kansen, zoals het MFC/gezondheidscentrum in Stiphout. Het is nu het moment om hier actief op in te spelen, gezien de recente uitspraak van de rechters.

Bestuur en organisatie knellen al jaren. De ambities van onze stad zijn altijd al hoger geweest dan wat daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Daarom doen we een dringend beroep om alleen plannen te maken die gedragen worden en een realistische kans hebben om uitgevoerd te worden. Het maken van plannen die niet gedragen worden, veel geld en tijd kosten en uiteindelijk in de kast belanden, is zinloos.

Daarnaast maken we ons zorgen over de betaalbaarheid van onze gemeente. Een stijging van 12% van de OZB is voor veel inwoners onbetaalbaar en een doorn in het oog. Daarom vragen we het college kritisch naar de kosten te kijken, zodat deze betaalbaar blijven voor onze inwoners.

Dit was onze inbreng namens het CDA Helmond tot zover.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.