12 mei 2020

Bijdrage Jan over Zwembad

Het CDA kan instemmen met de keuze van de locatie Con Brio voor het nieuwe zwembad. Er zijn goede afspraken gemaakt met de niet-commerciële huurders en voor de commerciële partijen zijn alternatieven in beeld. Daarnaast is het gebouw niet meer van deze tijd.

Vragen: Is er bodemonderzoek gedaan op de nieuwe locatie en kan het zwembad gerealiseerd worden binnen het vastgestelde budget?

Voor wat betreft fase 2 van de ontwikkeling van de Braak is het duidelijk dat er iets moet gebeuren met de hallen van BasicFit en Littie. Die passen qua uitstraling niet meer bij een volledig gerenoveerd sportpark de Braak. Die kunnen wel een fikse opknapbeurt gebruiken. Zeker aan de buitenkant. Met het voorgestelde kader betreffende de diverse verenigingen kunnen wij instemmen.                           

Geen extra gemeentemiddelen inzetten voor fase 2, zal een uitdaging worden. Is er een globale kostenraming beschikbaar?

Ten aanzien van het woningbouwprogramma zet u vooral in op sociale woningbouw. Is het niet verstandig, om juist op de Braak in te steken op nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld middenhuur en koopappartementen in een betaalbare prijsklasse? Juist een betere mix van bewoners rondom de Braak kan een stimulans zijn, om ook te gaan sporten en bewegen. Iets waar gezien de gezondheidsproblematiek in de omliggende wijken, noodzaak voor is.

Ook het leefbaarheidsaspect is gebaat bij een mix van bewoners. Daarbij komt, dat juist die woningen meer geld op kunnen leveren voor de gemeente. Geld dat nog hard nodig zal zijn om alle ambities waar te maken.

In dat verband ook de vraag: Waarom geen sportgerelateerde retail? De hele campus vraagt om sportartikelen en gezonde voeding. Kan ook dienen als kostendrager en een student gaat echt niet alleen naar het centrum van Helmond om inkopen te doen. Niet elke ontwikkeling buiten het centrum is negatief. We gaan er van uit, dat de huidige sporthal afgebroken wordt.

Is er nagedacht over de ontsluiting van de campus en fase 2? Bewoners toevoegen betekent extra verkeer, en een zinsnede als ondergronds parkeren zal vooral kostenverhogend werken.

Tot slot de fasering: Het is geen aanlokkelijk idee als de Braak de komende tien a 12 jaar een bouwput is. Denk o.a. aan vandalisme en geluidsoverlast. Wij stellen voor, dat eind 2026 alles klaar moet zijn. 2021 de school, in 2023 de Multifunctionele Sport Accomodatie, in 2024 het zwembad en 2026 woningbouw en ontsluiting.

De stukken over de plannen van De Braak en het Zwembad zijn te lezen via deze link op de site van de gemeente: https://helmond.raadsinformatie.nl/vergadering/682479/Opiniecommissie%2012-05-2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.