26 november 2019

CDA Helmond: initiatiefvoorstel “Blijwilliger“

Helmond, november 2019

Geachte mevrouw / mijnheer,

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Helmond op 5 november jl. is door Désirée Meulenbroek, namens de CDA fractie, het witboek “Blijwilligers“ overhandigd aan burgemeester Blanksma. Zie bijgaande foto.

Toegezegd is, om bij de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering van 3 december een initiatiefvoorstel in te dienen, om de aanbevelingen van het witboek om te zetten in beleid.

Doel is waar nodig en mogelijk het vrijwilligersbeleid in Helmond te versterken. Bijgaand vindt u het witboek “Blijwilligers“ en het initiatiefvoorstel, dat dinsdag 3 december ingediend zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.