16 november 2018

CDA: overheid moet senioren helpen met toeslagen

Het CDA wil senioren helpen om meer gebruik te maken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Het stelsel is ontoegankelijk waardoor veel ouderen geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben.

Tijdens de Algemeen Financiële Beschouwingen deze week pleitte CDA Kamerlid Evert Jan Slootweg ervoor om ouderen meer bewust te maken van de financiële mogelijkheden die er zijn. De overheid moet komen met een voorlichtingscampagne. Het voorstel krijgt een brede steun in de Tweede Kamer, waaronder coalitiepartner VVD.

Uit onderzoek van diverse ouderenorganisaties blijkt dat Senioren vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag. Zo'n 230.000 ouderen lopen hierdoor mogelijk jaarlijks duizenden euro's mis. 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht heeft op huurtoeslag maakt er geen gebruik van. En 1 op de 10 vraagt geen zorgtoeslag aan. Dit komt door onbekendheid met de regelingen of omdat de digitale aanvraag te ingewikkeld is.

CDA woordvoerder Evert Jan Slootweg: “ik vind dit zeer zorgelijk en eigenlijk onacceptabel. Ouderen lopen zo honderden euro’s mis waar ze gewoon recht op hebben. Het CDA wil dat het kabinet, samen met gemeenten en ouderenorganisaties de bekendheid van de toeslagen onder ouderen vergroot. Ook moet de aanvraag voor toeslagen simpeler worden. En moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van een slimme koppeling van bestanden van SVB en Belastingdienst.”

Schriftelijke Vragen
Kamerlid Slootweg heeft onderstaande schriftelijke vragen ingediend. 
1. Herkent u het beeld in uw gemeenten dat 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers die recht hebben op huurtoeslag er geen gebruik van maken. En 1 op de 10 geen zorgtoeslag aanvragen.
2. Heeft u inzicht in hoeveel ouderen in uw gemeenten recht hebben op huur- of zorgtoeslag?
3. Kunt u in de gemeenten aangeven wat u doet om ouderen te stimuleren toeslagen aan te vragen waar ze recht op hebben?
4. Bent u het met mij eens dat het stelsel ontoegankelijk en ingewikkeld is voor senioren?
5. Onderstreept u dat een overheidscampagne nuttig kan zijn bij te dragen aan de bekendmaking van de mogelijkheden voor ouderen om toeslagen aan te vragen?
6. Heeft u zelf vanuit de gemeenten mogelijkheden het aanvraagsysteem te simplificeren?
7. Is er een mogelijkheid ouderen te helpen in uw gemeenten bij het digitaal aanvragen van de toeslagen waar zij recht op hebben?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.