06 september 2018

CDA Senioren in Helmond van start

Goed nieuws voor de Senioren in Helmond! CDA Senioren gaat ook in Helmond van start. Dat betekent dat er extra aandacht zal worden besteed aan zaken die Senioren in onze stad aangaan.

Afgelopen week vrijdag was ik samen met andere afgevaardigden uit CDA Afdelingen in Brabant te gast bij de CDA fractie van Provinciale Staten van Noord-Brabant. We werden op het Provinciehuis ontvangen door Fractievoorzitter Marianne van der Sloot en lid van de fractie Marcel Deryckere die met Ouderenzaken is belast. Allereerst hebben we onze eigen agenda kunnen bespreken die een aantal interessante en belangrijke zaken bevatte. Verder stellen we vast, dat de Senioren binnen het CDA weer duidelijk een eigen gezicht krijgen, nadat bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015 besloten was dat doelgroepenbeleid niet meer van toepassing was.

Senioren claimen geen uitzonderingspositie, maar feit blijft dat verschillende groepen in onze samenleving zoals de jongeren en de ouderen toch ieder een eigen taal spreken en verschillende prioriteiten kennen. Wij zullen er op toezien dat zaken die Senioren aangaan weer een prominente plaats krijgen in beleidsvoorstellen en in de communicatie naar de burgers in ons land. Ons is toegezegd dat het verkiezingsprogramma voor de Provinciale statenverkiezingen van volgend jaar een speciale paragraaf voor de ouderen zal bevatten. Onderwerpen die hierin prominent zullen worden vermeld zijn: Wonen, Zorg en Veiligheid. Genoemde onderwerpen moeten worden gezien in relatie tot Mobiliteit en bestrijding van Eenzaamheid.

Om daar goed zicht op te krijgen zal de samenwerking met Ouderenorganisaties verder worden uitgebouwd en versterkt. In de afgelopen jaren zijn al vele afdelingen van KBO- Brabant en andere organisaties als gast op het Provinciehuis ontvangen en hebben daar een rondleiding gekregen en uitleg over het gevoerde beleid. Het CDA wil zich sterk maken voor het weer verstrekken van subsidie vanuit de Provincie aan ouderenorganisaties voor opleidingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld Cliëntenondersteuners die ouderen actief begeleiden bij onder andere WMO zaken en Vrijwillige Ouderenadviseurs.

Het Seniorennetwerk in Helmond zal starten met een interessante bijeenkomst waarbij Mevr. Lenny Geluk-Poortvliet, CDA Tweede Kamerlid en Marcel Deryckere, CDA Fractie Provinciale Staten zullen spreken over onderwerpen die voor de ouderen van belang zijn. 

De exacte datum moet nog worden vastgelegd. We hopen velen van u te mogen begroeten. We zullen u in de komende maanden hier meer over berichten.

Holke J.M.Flapper, burgerlid CDA Helmond namens CDA Senioren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.