03 november 2020

Commissie Begroting Deel 2

Vanavond was deel 3 van de behandeling van de programmabegroting. Marcel Heesakkers zat namens de fractie in de raadszaal (er is vanwege Corona slechts één lid per fractie toegestaan in de zaal in Boscotondo). Marcel behandelde de onderwerpen: Cultuur, toerisme en recreatie, Sport en bewegen, Economisch beleid en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu.

De bijdrage van Marcel leest u in onderstaande bijlage:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.