12 juli 2023

Lars Sijbers jeugdburgemeester Helmond

Beste leden,

Met enige trots willen wij u laten weten dat in de Raadsvergadering van 11 juli 2023 de nieuwe jeugdburgemeester van Helmond, Lars Sijbers is geïnstalleerd.

Lars is met zijn 16 jaar, binnenkort 17, het jongste lid van het CDA afdeling Helmond. Hij heeft onlangs het HAVO diploma behaald en gaat na de zomer de opleiding leraar Geschiedenis volgen te Tilburg.

Op de ledenbijeenkomst van 8 mei jongstleden bij Hotel West Ende heeft Lars nog het een en ander verteld over de enquête die hij had gehouden onder leerlingen van het Carolus Borromeus College.

Een enquête die meer inzicht zou moeten geven hoe Helmondse middelbare scholieren aankijken tegen diverse politieke aandachtspunten.

Lars is binnen het CDA Helmond ook betrokken bij de jongerengroep die bezig is om te kijken hoe meer jongeren geïnteresseerd te krijgen in de lokale politiek.

In een tijd dat het in de landelijke politiek allemaal maar moeizaam verloopt denk ik dat we de benoeming van Lars als een klein lichtpuntje kunnen zien.

Wij wensen hem in ieder geval alle succes toe en hopen met Lars meer aansluiting te krijgen bij de jeugdige inwoners van Helmond.

Tot slot willen we u allen een mooie en rustige zomer toewensen.

Namens het bestuur,

Joop van Stiphout, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.