17 mei 2023

Mobiliteitsvisie 2040

Helmond, 16 mei 2023

CDA spreekt ondernemers over Mobiliteitsvisie 2040

Vertegenwoordigers van de ondernemers in Helmond van zowel Centrum als de wijkwinkelcentra en raadsleden en bestuursleden van CDA Helmond hebben met elkaar gesproken over de zorgen die er leven over de plannen die nu ter bespreking voorliggen rondom de Mobiliteit voor Helmond in 2040.

In die plannen wordt het autogebruik zwaar ontmoedigd en zullen parkeervoorzieningen in het centrum, maar ook in de wijken, op termijn flink teruglopen. Het college heeft een conceptvisie gepresenteerd en is nu volop bezig om informatie en standpunten op te halen in de stad. Gebleken is dat grote groepen ondernemers pas heel laat betrokken zijn bij deze plannen terwijl er in 2019 als standpunten waren opgehaald bij diezelfde ondernemers. Van die standpunten hebben de ondernemers nagenoeg niets meer teruggevonden in de visie die nu voorligt.

De ondernemers hebben hun grote zorgen neergelegd bij de CDA fractie die de argumenten gaat inzetten bij de behandeling in commissie en raadsvergadering van de conceptvisie. De komende weken staan in het teken van ophalen van argumenten. Niet alles in de visie is slecht voor de stad. Zowel de ondernemers als het CDA zijn best blij met een stuk vergroening van de stad maar om dat ten koste te laten gaan van de bereikbaarheid van de stad daar zijn flinke zorgen over. Juist in de periode na Corona waarin de ondernemers het heel moeilijk hebben gehad zou het college juist goed moeten luisteren en samenwerken met de ondernemers. Dat gevoel is er nu niet.

Besloten is de komende tijd intensief met elkaar te gaan samenwerken om de juiste visie neer te leggen waar de stad mee vooruit kan. Het is een utopie te denken dat we de auto helemaal kunnen bannen uit de stad. Een groot deel van de inwoners van Helmond zal de auto blijven gebruiken en als die niet in Helmond terecht kunnen, of dat het parkeren onbetaalbaar gaat worden, dan wijken ze uit naar andere plekken. Daarnaast willen de ondernemers ook aantrekkelijk blijven voor bezoekers van buiten te stad. De ondernemers zullen van zich laten horen de komende tijd en het CDA zal proberen met andere partijen in de gemeenteraad dat geluid ook te vertolken naar bijstelling van de visie. Het kan anders, het moet beter!

____________________________________

Noot voor de redactie:
Ron Peters, raadslid 06 22427527

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.