18 januari 2022

Ontkoppeling van de AOW met het minimum loon

CDA afdelingen en CDA fractie Helmond hebben de 2e Kamerfractie opgeroepen om niet in te stemmen met de ontkoppeling van de AOW met het minimum loon.
Volgens de Helmondse CDA-ers is dit in strijd met het eigen verkiezingsprogramma. Bovendien zijn de ouderen de laatste jaren al op grote achterstand gekomen als het gaat om de inkomensverdeling.
De brief is gestuurd naar fractievoorzitter Pieter Heerma en regio-kamerlid Inge van Dijk. Ook het landelijk bestuur heeft een afschrift van de brief ontvangen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.