24 februari 2021

Raadsvragen pilot omgevingswet

Onze fractie heeft het college vragen gesteld over de voorgenomen pilot Omgevingswet rondom het Adelaarplein en omgeving. De bewoners vragen zich af wat de status van de pilot is en wacht tevens op een vervolg van de door het college gedane toezeggingen. De door ons ingediende vragen zijn te lezen in onderstaande bijlage.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.