10 november 2018

CDA Senioren "De Stille Kracht "

Landelijke kennen we reeds lang een netwerk met de naam CDA-Senioren. Toegegeven: de laatste jaren zijn we niet erg op de voorgrond getreden. Maar er is hoop.

Vanuit diverse CDA afdelingen in Brabant zijn nieuwe activiteiten gestart en wordt de samenwerking intensiever gemaakt. In Helmond wordt op 30 november de afdeling CDA-Senioren  'De Peel' opgestart.

We doen dit op feestelijke wijze. Het doet ons veel genoegen u te mogen aankondigen dat we voor de opening mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid voor het CDA en de heer Marcel Deryckere, lid Provinciale Staten voor het CDA, bereid gevonden hebben naar Helmond te komen en ons te laten horen hoe men de belangen van senioren, zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten onder de aandacht wil brengen en waar mogelijk en nodig behartigen.

Als CDA Senioren 'De Peel' zullen we ons actief inzetten voor de volgende thema’s:

                                   Zorg, Seniorenhuisvesting, Mobiliteit en Veiligheid

We overleggen met de regio en zien of het verstandig en wenselijk is de basis op regionale leest te schoeien in plaats van het te beperken tot Helmond.
Via onze site en in de lokale media zullen we u regelmatig informeren. Vragen of suggesties zijn altijd welkom.

Het programma op 30 november ziet er als volgt uit:

14.30 uur          Start bijeenkomst CDA Senioren met publiek

                        Ontvangst genodigden mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet en de heer Marcel Deryckere

14.45 uur          Mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet ('De oudere als burger')

15.15 uur          De heer Marcel Deryckere ('De terugkeer van Provinciaal Ouderenbeleid')

15.45 uur          Mevrouw Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, korte toespraak

16.00 uur          Voorzitter CDA Seniorennetwerk Brabant, de heer Theo Kloet,  kondigt start CDA Senioren 'De Peel' aan

16.15 uur          Pauze

16.30 uur          Vragen stellen en discussie

17.15 uur          Afsluiting bijeenkomst

De bijeenkomst wordt gehouden in Ontmoetingscentrum De Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706 XC Helmond.

Noteer het in uw agenda en vertel het aan vrienden en bekenden. We hopen u met velen op 30 november te mogen ontvangen.

We zullen verenigingen en instanties, die zich met ouderen bezighouden, benaderen om het in hun kringen kenbaar te maken.

In verband met de organisatie graag aanmelden via [email protected] .

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.