02 januari 2019

Start CDA Seniorennetwerk “De Peel” 30 november 2018

Eindelijk is het ervan gekomen. Sinds jaar en dag bestaat er een CDA Senioren Netwerk dat ook in Brabant goed is vertegenwoordigd. Voor meer informatie zie  https://www.cda.nl/senioren .

In alle provincies in Nederland zijn CDA afdelingen gevestigd met daarin ondergebracht een afdeling van de CDA Senioren. Het is zeker niet de bedoeling aparte groepen te gaan organiseren, maar het is overduidelijk dat binnen de Senioren een aantal thema’s spelen die, gezien de leeftijd van veel betrokkenen, niet gediend zijn met lange termijn discussies. Verder kan worden vastgesteld dat binnen de CDA Senioren een grote mate van bereidheid bestaat zich het lot van anderen aan te trekken. Hierover wordt vaak van gedachten gewisseld en gebaseerd op eigen ervaringen worden voorstellen gedaan en plannen ontwikkeld, om voor de verschillende generaties passend beleid te ontwikkelen. We maken ons grote zorgen omtrent verharding in de samenleving, polarisatie als gevolg van toestroom van buitenlanders, groeiende eenzaamheid onder mensen en zeker niet alleen onder ouderen, steeds grotere nadruk op het ik-profiel. Dit is slechts een greep uit een groot aantal maatschappelijke problemen waar de hedendaagse bestuurders en politici zich voor geplaatst zien. De groeiende kloof tussen de burger en de politiek kan alleen worden gedicht als er van beide kanten bewegingen naar elkaar worden gemaakt.

Als Senioren willen we discussies aangaan met alle delen van de samenleving en proberen te komen tot werkbare modellen om van onze maatschappij een echte “Samenleving” te maken.
In samenwerking met de afdelingen Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten, Someren, Deurne en Helmond is op 30 november een start gemaakt met het CDA Seniorennetwerk “De Peel”.
We willen gezamenlijk aandacht besteden aan enkele thema’s in de betreffende gemeenten die voor Senioren van groot belang zijn. Deze thema’s zijn: Zorg, Huisvesting, Mobiliteit en Veiligheid.
Bij het bespreken van deze onderwerpen zal uiteraard ook gedacht worden aan de belangen van de andere generaties, die we van harte uitnodigen waar mogelijk de discussie met ons aan te gaan.

We waren erg blij met het feit dat onze burgemeester Mevrouw Blanksma tijd had vrijgemaakt om onze gasten uit de Tweede Kamer en de Provincie welkom te heten in Helmond. Ze feliciteerde ons met de geboorte van CDA Seniorennetwerk “De Peel” en wenste ons alle succes.

Op de startbijeenkomst van 30 november hadden we als gast mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid voor het CDA en Marcel Deryckere, CDA lid Provinciale Staten Noord Brabant.
Mevrouw Geluk is met haar 75 jaar zeker een ervaringsdeskundige en zij heeft in haar toespraak duidelijk laten doorklinken dat, in tegenstelling tot vroeger, hoge leeftijd geen belemmering hoeft te zijn voor het uitvoeren van belangrijke functies. Daartegenover leverde Marcel Deryckere met zijn 24 jaar en Ouderenbeleid in zijn portefeuille, het duidelijke bewijs dat goede verstandhouding tussen de generaties tot grote meerwaarde leidt.

De Voorzitter van het CDA Senioren Netwerk Brabant, Theo de Kloet gaf in zijn speech duidelijk aan blij te zijn met dit initiatief en zegde alle steun en bereidheid tot goede samenwerking toe. Hier zullen we graag gebruik van maken.

In mijn inleidende speech heb ik aangegeven welke overwegingen geleid hebben tot dit initiatief.

Holke J.M.Flapper

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.