06 november 2019

Terugblik themabijeenkomst dorpsplein Mierlo Hout

Themabijeenkomst 'Dorpsplein' Mierlo Hout 28 oktober 2019

Voorzitter CDA Helmond, Albert van Dam, opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij met de grote opkomst (ca. 50 personen). We gaan het hebben over de ontwikkeling van het dorpsplein Mierlo Hout. We zijn benieuwd wat we te horen krijgen.

Fractievoorzitter Jan Roefs krijgt het woord: Wat houdt jullie bezig?
De Programmabegroting gaat over 340 miljoen euro en wordt grotendeels gevuld door het gemeentefonds. Grootste uitgaven betreffen werk en inkomen en zorg. Iedereen komt in opstand. Welke kant willen we op? Nu op het programma herontwikkeling van De Braak (school, Helmond Sport en amateurs), aanleg glasvezel, slimme wijk (stikstof en vergunningen), Huis van de stad (nieuw gebouw, CDA maakt andere keuzes met andere argumenten). Knelpunten zijn de participatiewet (jeugd, vergrijzing), het  opknappen van wegen, meer steun aan vrijwilligers enz.
Vragen? Hoe staat het met het parkeren in de Hoofdstraat? Samen oplossen, goed regelen in nieuw plan. Slecht wegdek (rolstoel) aankaarten via de wijkraad.

Alex Sievers (projectleider) vertelt dat men nog in de ontwikkelfase zit. Er zijn 5 partijen bij betrokken (Savant zorg, Compaen, de ondernemersvereniging, QLiQ primair onderwijs en de wijkraad).Er is veel eenzaamheid, er zijn veel verouderde accommodaties. We moeten stappen zetten nu het kan; men is 1,5 jaar bezig, hebben steeds verbinding gezocht Er is veel saamhorigheid. Het gaat m.n. over 2 punten: verkeer en stedenbouwkundig. We willen maatwerk leveren voor alle functies afgestemd op de mensen. Kernwaarden zijn: gemeenschapszin, passie (samen doen) en verbinding (met iedereen). Van droom naar werkelijkheid en van individuele acties naar gezamenlijke aanpak.
We willen een inclusieve samenleving, kijken naar wat wel kan (gezonde stad, verhalen, duurzaam) enz.
Verkeersveiliger, m.n. De Dorpsstraat, betekent verkeersluwer, betaalbaar en goed (ook in de toekomst). Hoe anders? bv. 30 km zone (zorgt voor veel minder auto's, dus veiliger). Fietsstraat?? In elk geval een veilige route voor fietsers.
Wat betreft Alphonsus: zo zelfstandig mogelijk wonen + diverse woningen voor een gevarieerde bevolking. Ook graag een opener karakter, bv. als campus.
Met elkaar werken aan leefbaar dorp: graag wijkhuiskamer, diverse plekken opnieuw inrichten, nieuw kindcentrum, parkeren aan de rand.
Echter steeds in gesprek blijven met bewoners Mierlo Hout.

Bestuurder van Compaen vertelt dat ze 50 woningen gaan bouwen op het terrein bij het spoor (ligt 11 jaar braak). Streven is Kerst 2020 klaar.
We moeten parkeerplaatsen beter gebruiken en mensen beter attenderen op parkeerplaatsen aan de rand van het dorp.
Evenementen houden op het dorpsplein? Wat? Welke? Welke uitstraling? Wat zou u kunnen bijdragen? Zorgt voor doods plein, liever buiten het centrum en geen extra horeca, last voor de buurt. Ook bv. markthal ziet men niet zitten.

Albert van Dam bedankt de inleiders. Het was een inspirerende avond met veel informatie.
We sluiten af met een hapje en een drankje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.