Nieuws

CDA Borne kiest Bert oude Lansink als lijsttrekker

Tijdens een zeer geslaagde Algemene ledenvergadering van het CDA Borne, die in het teken stond van het kiezen van de nieuwe lijsttrekker en gold als het startmoment voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen, is bij acclamatie Bert Oude Lansink als lijsttrekker gekozen voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen die gehouden worden op 21 maart 2018.

Op basis van gesprekken met leden, fractie- en schaduwfractieleden van het CDA Borne is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde kandidaat breed gedragen zou worden.

De vergadering heeft deze conclusie overgenomen en unaniem bevestigd.

Politieke ervaring als raadslid en fractievoorzitter, zijn lokale betrokkenheid in het wel en wee van onze Bornse samenleving alsmede zijn enthousiasme en gedrevenheid hebben zeker bijgedragen aan deze verkiezing als lijsttrekker.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.