14 juni 2022

Borne-Nu, CDA en VVD hebben elkaar gevonden om op korte termijn tot een nieuw college van B&W te komen.

Persbericht

(klik hier voor het volledige persbericht)

Borne-Nu, CDA en VVD hebben elkaar gevonden om op korte termijn tot een nieuw college van B&W te komen.

Volgens de laatste berichten bieden de lopende formatieonderhandelingen geen perspectief op een nieuw college van B&W op korte termijn.  

De fracties van Borne-Nu, CDA en VVD hebben de formateur laten weten, dat zij de ontstane impasse willen doorbreken en op korte termijn tot een nieuw college willen komen.

De drie partijen voelen chemie, enthousiasme en daadkracht om deze stap te kunnen zetten. Daarmee doen zij ook recht aan de verantwoordelijkheid die zij voelen naar de inwoners van Borne, Hertme en Zenderen, die niet gebaat zijn bij een verdere vertraging van het proces.  

De drie fracties realiseren zich dat de samenwerking niet op een meerderheid steunt in de gemeenteraad. Bewust is die keuze gemaakt. Het leidt immers tot een meer democratisch proces binnen de raad, omdat niet op voorhand de steun van een meerderheid in de raad vaststaat.

Die meerderheid zal zich in het debat in de raad moeten vormen op basis van een inhoudelijke weging van de argumenten. Hierdoor wordt de positie van alle raadsfracties versterkt en kan elk individueel raadslid het verschil maken. Ook wordt afscheid genomen van de starre coalitie-oppositie-verhouding en wordt een eerste grote stap gezet in de richting van echte bestuurlijke vernieuwing, die de drie partijen wensen.  

Inmiddels is gestart met het schrijven van een werkprogramma, dat is gebaseerd op het unaniem door de raad vastgestelde Borns Akkoord. Aangevuld met specifieke punten die de drie samenwerkende partijen van belang achten. Ook lopen inmiddels de selectiegesprekken met de beoogd wethouders.   

De vervolgstappen zullen actief worden gecommuniceerd met de media. De planning is erop gericht de wethouders te benoemen tijdens de raadsvergadering van 5 juli.

Partijen hebben vertrouwen in een duurzame samenwerking voor de volle vier jaar.  

Borne, 14 juni 2022

Borne-Nu, CDA en VVD

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.