13 december 2022

Raadsvergadering 13-12-2022

Tijdens de raadsvergadering van 13-12-2022 zijn er verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik hier voor de link naar de raadsvergadering van 13-12-2022.

De meeste stukken waren hamerstukken maar het flexwonen aan het Ridderspoortje was toch wel een agendapunt waar toch wel even stevig over gediscuseerd werd.

Hieronder een korte samenvatting zoals e.e.a. door onze fractie voorzitter Bo ter Braak is ingebracht tijdens de raadsvergadering.

De afgelopen periode is de CDA fractie veel in gesprek geweest met de samenleving, omgeving, projectontwikkelaars, college, raad en fractie omtrent de mogelijkheid tot Flexwonen op locatie het Ridderspoortje.
Onze fractie ziet de nut en noodzaak van tijdelijke woningen voor toekomstzoekers. Het CDA wil de verantwoordelijkheid terug geven aan de samenleving voor een Gemeente Borne van de toekomst.

Hierom vinden wij het enorm belangrijk dat er bij nieuwe project een communicatie en participatie traject gestart wordt. Onze samenleving móet mee kunnen praten. Dit is niet het geval geweest richting de omwonenden van het Ridderspoortje.
Om deze reden heeft de CDA fractie niet in kunnen stemmen met het voorliggend voorstel. 
Wel hebben we, raadsbreed, een amendement ingediend met onze eisen in een proces waarnaar wij vervolgens als raad onze afwegingen kunnen maken op welke locatie(s) een vorm van tijdelijk wonen mogelijk is en in samenwerking met welke projectontwikkelaar.

Klik hier voor het raadsbrede aangenomen amendement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.