16 november 2021

Raadsvergadering 16-11-2021

Tijdens de raadsvergadering van 16 + 17-11-2021 zijn verschillende zaken de revu gepasseerd.

Vanavond tijdens de raadsvergadering heeft de heer de Vries mede namens het CDA Borne verklaard dat de fractievoorzitters van het CDA Borne, Borne Nu en de VVD indringend stilgestaan hebben bij de raadsvergadering van 28 september jl. Het CDA Borne kan terugkijken op constructieve gesprekken waarbij we gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat de vergadering geen schade in de verhoudingen heeft aangericht. Samen zullen we ons volledig inzetten voor onze samenleving.

Het CDA Borne heeft de verbinding gezocht met de betrokken partijen en blijft graag in gesprek over de toekomst van Maria Mediatrix.

Klik hier voor het betoog over wensen & bedenkingen contract Twence huishoudelijk restafval en GFT door Herald Lucas

Klik hier voor het betoog over het afgeven van verklaring van geen bedenkingen(VVGB) realisatie zonnepark op de Elhorst Vloedbelt

Het zonnepark EV was een langdradige en was dan ook de oorzaak dat we een extra avond moesten toevoegen voor de ze raadsvergadering. Zowel CDA, Borne-Nu als VVD hadden een amendement over dit onderwerp. Na overleg zijn we er samen uitgekomen om één gezamenlijk amendement in te dienen. Bert oude Lansink heeft namens het CDA en Borne-Nu een betoog om dit gezamenlijke amendement toe te lichten. Klik hier voor dit betoog.

De raadsbijdrage van Bo ter Braak met betrekking tot Vormvrije MER-beoordeling ten behoeve van (de uitbreiding van) scholen in de Bornsche Maten, gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan Algemene herziening Borne, Hertme, Zenderen, herziening scholen Bornsche Maten en vast te stellen beeldkwaliteitsplan schoollocaties, uitbreiding Basisschool Beekpark en uitbreiding De Vonder, was kort en positief.

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bernhard Slotman mbt. het vaststellen van de P&C gids 2022

Klik hier voor de raadsbijdrage mbt. het vaststellen van het vergaderschema raad 2022 door Bernhard Slotman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.