30 mei 2023

Raadsvergadering 30-05-2023

Tijdens de raadsvergadering van 30-5-2023 zijn er verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik hier voor de link naar de raadsvergadering van 30-05-2023

Naast de verschillende hamerstukken waren er toch ook nog wel enkele bespreekstukken.

Voordat we echter bij de bespreekstukken kwamen was er nog de motie "samenspeelplekken"  (Tijdens de raadsvergadering van 18 april 2023 zijn bij de besluitvorming over deze motie de stemmen gestaakt. Op grond van artikel 32, vierde lid van de Gemeentewet is deze motie in deze raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De stemmen zijn daarbij opnieuw gestaakt. Op grond van artikel 32, vijfde lid van de Gemeentewet is de motie daarom verworpen.)

Klik hier voor de stemverklaring van Bernhard Slotman mbt. de "samenspeelplekken"

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak mbt de ontwikkellocaties versneld bouwen en wonen (o.a. flexwonen)

Klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak mbt de Woonvisie

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.