31 januari 2023

Raadsvergadering 31-1-2023

Tijdens de raadsvergadering van 31-1-2023 zijn er verschillende zaken de revu gepasseerd.

Klik hier voor de link naar de raadsvergadering van 31-1-2023.

Naast de verschillende hamerstukken waren er toch ook nog wel enkele bespreekstukken.

klik hier voor de raadsbijdrage van Bo ter Braak over de startnotitie flexwonen.

klik hier voor de raadsbijdrage van Bernhard Slotman met betrekking tot de aangepaste verordening van de Auditcommissie.

Naast bovenstaande punten bracht de fractie van GL/PvdA nog een motie in over " Transitie Agrarische sector "

Hieronder de reactie van Madeleine Bloemhof op de motie.

De CDA-fractie dankt GL/PVDA voor deze motie. Uiteraard kunnen wij ons hierin vinden.Wel willen wij even benoemen dat wij in deze motie gelijkenissen zien uit de motie Stikstof van CDA-VVD en Borne Nu van 12 juli 2022. De motie die jullie “zinloos” vonden. Die motie die jullie niet gesteund hebben.Wij willen benadrukken dat het CDA Borne een lokale partij is die haar eigen keuzes maakt. Zoals in de reactie op de motie gegeven zijn wij als lokaal CDA niet afhankelijk van ons Overijsselse CDA of het landelijk. Vanzelfsprekend hebben wij wel onze nauwe contacten in Den Haag alsmede in Overijssel, net als u mag ik aannemen. Zo heeft Tweede Kamerlid Derk Boswijk afgelopen week een bezoek gebracht aan ons, net als Wopke Hoekstra in Overijssel afgelopen maandag. Wij zijn verheugd dat hij zijn steun heeft uitgesproken aan het PPLG. Een mooie eerste stap, vinden wij.

Dit genoemd te hebben stemmen wij in met de motie van GL/PVDA.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.