01 juni 2017

Mantelzorg en mantelzorgwaardering

We hebben als gemeenteraad een brief ontvangen over de voortgang van het actieplan Mantelzorg en evaluatie mantelzorgwaardering.  Het actieplan Mantelzorg richt zich op het faciliteren en ondersteunen van mantelzorgers daarbij zijn zeven speerpunten vastgesteld:

1. kennis vergroten over mantelzorg bij omgeving, onderwijs en werkgevers;

2. ontlasten van mantelzorgers door inzet van vrijwilligers;

3. komst van een mantelzorgnetwerk voor professionals;

4. samenwerking van formele en informele zorg;

5. verminderen van drempels voor mantelzorgers;

6. nieuwe vorm voor het mantelzorgcompliment;

7. sociale en technologische innovatie.

De brief werd vervolgens geagendeerd door Groen Links en EnschedeAnders.nl in de stedelijke commissie van maandag 29 mei. Het lijkt wel of elke gelegenheid aangegrepen moet worden om dit onderwerp op de agenda te krijgen. Er was volgens beide partijen weer veel fout en ze vroegen zich af of er wel de juiste ondersteuning gegeven wordt. Op de vraag van het CDA wat er dan vervolgens anders moet met de ondersteuning (zie bovenstaande 7 punten) krijg je geen antwoord. Dit legt men vervolgens terug bij de wethouder. Dan hebben we de volgende keer weer de mogelijkheid om aan te geven dat het allemaal niet goed is.

Dan het mantelzorgcompliment nog zo’n onderwerp. Als ik goed geteld heb, hebben we dit ook voor de 12e keer op de agenda, het kan nog een aantal keren vaker zijn.  Mantelzorger zijn overkomt je, ze verrichten excellent werk en zijn onbetaalbaar. We hebben in Enschede als mantelzorgcompliment een bedankje van € 50 dat natuurlijk in geen enkele verhouding staat tot de werkzaamheden. U wilt niet weten hoeveel uren wij hierover al hebben vergaderd met de commissie, wethouder en ambtelijke ondersteuning etc. In de commissievergadering heb ik aangegeven dat we nu toch echt eens moeten stoppen met dat gejengel over het mantelzorgcompliment. Dat werd mij natuurlijk niet in dank afgenomen.

Het CDA vindt het zeer belangrijk dat de mantelzorger optimale ondersteuning krijgt, want het kan soms een zeer zware en bijna onmogelijke taak zijn. Als er mantelzorgers zijn die hun taak niet kunnen uitoefenen omdat ze het financieel niet redden, dan moeten wij dat niet willen compenseren met het mantelzorgcompliment, maar dan is er maatwerk nodig. Daar hebben we gelukkig betere en andere middelen voor.

Eric van der Aa, Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.