15 juni 2017

CDA stelt vragen omtrent rood geverfd historisch pand

Onlangs stond in TC Tubantia dat het historische pand aan de Marktstraat 6 in Enschede rood geschilderd is. Dit pand, een Jugendstilpand, is van historische waarde en daarom beeldbepalend voor de binnenstad en in 2016 opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart van de binnenstad.

Doordat de voorgevel van dit pand rood geschilderd is, is dit gebouw mogelijk onherroepelijk beschadigd en de cultuurhistorische waarde aangetast. In de krant stond dat in een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente en een architect aan de eigenaar is aangegeven dat het overschilderen van de gevel niet is toegestaan. Toch is dat uiteindelijk wel gebeurd en is er niet gehandhaafd.

De gemeente geeft verder aan dat de eigenaar niets illegaals heeft gedaan, omdat er hier geen sprake is van een monument. Bij een kleur die afwijkend is van wat als normaal gezien wordt kan door de gemeente een zogenaamd welstands-exces gehanteerd worden, maar daarvan is hier geen sprake volgens een woordvoerder van de gemeente.

Het CDA vindt het jammer dat er niet is ingegrepen door de gemeente en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

· Bent u het ermee eens dat de aanpassingen van de voorgevel van het pand aan de Marktstraat 6 niet passen bij dit historische pand en dat daarmee de cultuurhistorische waarde is aangetast?
· Klopt het dat er twee keer een gesprek is geweest tussen ambtenaar van de gemeente, een architect en de eigenaar van het pand en dat aangegeven is dat het overschilderen niet is toegestaan? Indien ja, wat was het resultaat van deze gesprekken?
· Enschede heeft een Actieprogramma binnenstad, waarbij het doel is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de binnenstad. Bent u het ermee eens dat deze verandering van de voorgevel van dit pand niet de kwaliteitsimpuls is die het actieprogramma beoogt?
· Is er ook voor het schilderen van deze voorgevel aanspraak gemaakt op de stimuleringsregeling van het Actieplan binnenstad? Indien ja, hoe groot was het bedrag van de aanvraag?
· Een vertegenwoordiger van de gemeente geeft ook aan dat er een welstands-exces gehanteerd kon worden, maar dat dit niet gebeurd is omdat hier geen sprake was van welstands-exces. Kunt u aangeven waarom er geen sprake is van welstands-exces?
· Welke mogelijkheden heeft de gemeente om in de toekomst dit soort ongewenste veranderingen aan historische panden die geen monumenten zijn, te voorkomen?
· Welke acties onderneemt u richting de eigenaar van het pand aan de Marktstraat?

Ayfer Koç, woordvoerder Stadsdeel Centrum voor het CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.