15 juni 2017

Enschede en vuurwerk

Zaterdag 10 juni waren wij met 300 inwoners van de gemeente Enschede, een aantal professionals en raadsleden aanwezig in de Optisport Twentehallen om te bespreken hoe de gemeente Enschede in de toekomst omgaat met vuurwerk.

Bij de ingang kregen we een badge waarmee wij in de loop van de dag stemmen konden uitbrengen op stellingen die door de diverse groepen waren verzameld. Het was een dag waarbij veel inbreng kwam van 300 inwoners van onze gemeente (er waren 1.000 personen aangeschreven, verdeeld over de gemeente) om zich op te geven, zodat er voldoende spreiding van burgers aanwezig zou zijn.

De stellingen die voorbij kwamen gingen onder andere over:

-          een centrale vuurwerkshow voor de hele gemeente, waarbij consumentenvuurwerk het onderspit zou moeten delven;
-          consumentenvuurwerk in de komende jaren langzaam afbouwen;
-          vuurwerkvrije zones (waar mag het niet);
-          vuurwerkzones verdeeld over de gemeente (alleen hier mag het wel);
-          alleen siervuurwerk;
-          kortere afsteektijd bijvoorbeeld van 23.30 tot 0.30 uur (het 12 uur moment);
-          veiligheid;
-          verantwoordelijkheid;
-          draagvlak creĆ«ren bij de inwoners;
-          strengere controle op illegaal vuurwerk (daar komen de ongelukken vooral van; alles staat of gaat met handhaving).

Ik vond het een leerzame dag. Is dit de methode om de burger beter te bereiken bij grote besluiten en/of besluiten met grote gevolgen? Gaan we dit bij andere onderwerpen nu vaker doen? We zullen moeten evalueren. Heeft deze dag voldoende inbreng opgeleverd voor het uiteindelijke resultaat? Is het wellicht een te duur systeem? Het was op een zaterdag en we misten de jongeren; die hebben denk ik hun bijbaantjes en/of sport op zaterdag. Uiteraard zijn er nog veel meer vragen.

Kortom, voldoende stof om over na te denken. De dag krijgt op 1 juli een vervolg met een ochtendbespreking; daarvoor konden de aanwezigen zich opgeven. Vanaf 1 juli tot 1 november gaan meer inwoners uit de stad geraadpleegd worden, om niet de beslissing alleen bij de 300 aanwezigen te laten. Vervolgens zal de raad nog moeten beslissen of de uitkomsten onder andere uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. We houden u op de hoogte.

Eric van der Aa, Raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.