06 juli 2017

Communicatie

Dat is een veel gehoorde kreet, die ook wel eens misbruikt wordt. Zeker als er emoties, belangen en niveauverschillen zijn.

Eerste levensbehoeften moeten natuurlijk alle aandacht hebben. Daaronder vallen gezondheid, veiligheid en rechtszekerheid. Terecht dat deze zaken veel en uitvoerig op de agenda staan bij de gemeenteraad. Zakelijk en abstract zijn de argumenten, maar toch hoor je betrokkenheid en oprechte zorg.

Maar ziet en/of hoort, ervaart de betrokken persoon wel de aandacht die er aan zijn/haar probleem wordt gegeven? Vaak niet!

Communicatie is daarbij de sleutel.

Wat zeg je en wat hoort de ander?

Wat hoor ik en wat zegt de ander?

Hele seminars, boeken, cursussen, scholing en opleiding worden georganiseerd om elkaar te verstaan. Behoorlijke budgetten (geld) worden daarvoor uitgegeven. Maar wat gaat het toch vaak fout.

Als overheid (gemeente) hebben we hoog opgeleide, deskundige en kundige mensen op veel vakgebieden in dienst. Maar niet iedereen heeft de vaardigheid om te luisteren en te praten. Juist bij vakmensen is er weleens sprake van contactarmoede, empathisch onvermogen, sociale smetvrees. Ofwel er zijn ambtenaren die liever alles per mail afdoen. Jammer, maar ze hebben angst voor onredelijke benaderingen. Of ze zijn bang dat ze uitspraken doen die juridische gevolgen kunnen hebben.

Liever minder tekst, meer plaatjes, opdelen in hapklare stukjes, herhalen en een reactiemogelijkheid aangeven.

En natuurlijk: LUISTEREN !

(Pas op, dit geldt natuurlijk ook voor onze CDA club.)

Dus, ondanks dat de gemeente al veel goeds doet op dat vlak, zal het toch nog beter moeten.

Wim Wijfjes , CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.